HGC874/2016
ID intern unic:  365914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 874
din  18.07.2016
cu privire la completarea Listei agenţilor economici
cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a
taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar
nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele  de completare
importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului,  aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 951
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare se completează cu poziţiile 21-22  cu următorul cuprins:
„21.
ÎCS „IDEA MODA” SRL
1009600038410
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
22.

SA „SUCCES”

1003608003438
Fabricarea altor produse alimentare”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 874. Chişinău, 18 iulie 2016.