HGC883/2016
ID intern unic:  365923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 883
din  18.07.2016
cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea
operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 960
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992 (Monitor, 1992, nr. 11, art.351), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 8 se completează în final cu textul „ , cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații și extrădării persoanelor”;
    2) în punctul 10:
    alineatul unu se completează în final cu textul „ , cu excepția mijloacelor financiare destinate utilizării în activitățile speciale de investigații”;
    punctul se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Decontările pentru mijloacele bănești primite în numerar pentru desfășurarea măsurilor speciale de investigații se efectuează în baza regulamentului comun, aprobat de către autoritățile care efectuează activitate specială de investigații şi Procuratura Generală.”

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul afacerilor interne                                     Alexandru Jizdan
    Ministrul apărării                                                     Anatolie Șalaru
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 883. Chişinău, 18 iulie 2016.