OSVC232/2016
ID intern unic:  366022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 232
din  01.07.2016
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din
24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 29.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 232-244     art Nr : 1227     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    În conformitate cu prevederile art.V, VI, VII ale Legii nr.138 din 17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016) referitor la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, cu Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, cu Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, care se pun în aplicare de la 01.07.2016, precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 la Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1.1 coloniţa 3 a codului scutirii 101 va avea următoarea redacţie:
   
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

101

LTV, pct.2 al Notei la Anexa nr.2;
LTV, art.28 lit.o);
CF, art.103 alin.(1) pct.26)

-          Scutiri aplicate utilajului, echipamentului şi atributelor de gratificaţie, primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi Sportivşi federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale, fără drept de comercializare

   
    1.2 coloniţa 3 a codului scutirii 133 va avea următoarea redacţie:
   
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

133

LTV, pct.8 al Notei la Anexa nr.2;

LTV, art.28 lit c);

CF, art.103 alin.(1) pct.12)  lit.c)

 

Scutiri aplicate la importul:

-          de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională;

-           de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 în valută străină (cu excepţia celei folosite în scop numismatic)

   

    1.3 coloniţa 3 a codului scutirii 201 va avea următoarea redacţie:


Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TVA
201
CF, art.103 alin.(1) pct.10)

-          Scutiri aplicate la importul articolelor şi aparatelor ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); mijloacele tehnice, inclusiv transportul auto, folosit exclusiv în scopuri legate de profilaxia invalidităţii şi reabilitarea invalizilor

    1. coloniţa 2 a codului scutirii 209 va avea următoarea redacţie:


Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TVA
209
CF, art.103 alin.(7)
HG nr.124 din 15.02.2013;
HG nr.1085 din 22.11.2010
 

-          Scutiri aplicate la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei şi în modul stabilit de Guvern

    1.5  coloniţa 3 a codului scutirii 218 va avea următoarea redacţie:


Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TVA
218
CF, art.103 alin.(1) pct.24)

-          Scutiri aplicate la importul de autoturisme şi alte autovehicole de la poziţiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100

    1.6  coloniţa 3 a codului scutirii 229 va avea următoarea redacţie:


Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA

229

CF, art.103 alin.(1) pct.31)

 

Scutiri aplicate la importul utilajului şi tehnicii de la poziţiile tarifare: ex.3926 containere din plastic pentru colectarea separată a deşeurilor; ex.841780700 furnale şi cuptoare pentru incinerarea gunoiului; ex.8477 - maşini şi aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice; ex.8479 utilaje pentru mărunţirea, presarea, balotarea deşeurilor menajere; ex.8704 autovehicule pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere.

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă agenţii economici care deţin autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere şi utilizează utilajul şi tehnica nominalizată nemijlocit în domeniul de activitate al acestora

    1.7  a completa cu codul scutirii 230:


Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TVA
230
CF, art.103 alin.(1) pct.272)
 

Scutiri aplicate la importul rachetelor contra grindinei de la poziția tarifară 3604


1.8 a completa cu codul scutirii 357:

 

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TV
357
LTV, art.28 lit.z2)
Scutiri aplicate la importul dializatorilor de la poziţia tarifară 8421290000.

    1.9 coloniţa 2 şi 3 a codului scutirii 401 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
Acciz
401
Codul fiscal, art.124 alin.(16)
 

Scutiri alicate la importul de alcool etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 2207 10 000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică în limita volumului stabilit de ministerul de ramură coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


   

1.10  coloniţa 3 a codului scutirii 550 va avea următoarea redacţie:


Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TVA

550

LTV, pct.4 al Notei la Anexa nr.2;
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4, alin.(7)

Scutiri aplicate la importul gazelor naturale de la poziţia tarifară 2711 de către S.A."Moldovagaz" pentru "Tiraspoltransgaz" S.R.L.

1.11  coloniţa 3 a codului scutirii 604 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă

604

Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 5

 

Cota redusă TVA la importul producţiei din zootehnie în forma naturală, masă vie, şi producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la poziţiile tarifare 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700,  0708, 070920000, 070930 000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000,  080610, 0807 11000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214

 

1.12 coloniţa 2 şi 3 a codului scutirii 650 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă, Acciz, TV

650

CF, art.96 lit.b) liniuţa 2; CF art.124 alin.(15); Legea nr.172 din 25.07.2014, cap.22 Notă la anexă; Hotărîrea Guvernului nr.454 din 15.04.2016

 

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890990, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern


    1.13 coloniţa 3 a codului scutirii 700 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TV, TVA

700
LTV, art.28 lit.p);

Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.21)

 

Scutiri aplicate la importul de timbre de acciz de la poziţia tarifară 490700100 pentru mărfurile accizate


    1.14
 coloniţa 2 a codului scutirii 718 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TV, TVA

718
LTV, art.28 lit.y1);
CF, art.103 alin.(1) pct.32)

Scutiri aplicate la importul aeronavelor de la poziţia tarifară 880240000, elicopterelor de la poziţia tarifară 880211000, 880212000, locomotivelor de la poziţia tarifară 8601, 8602, vagoanelor automotoare pentru cale ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziţia tarifară 8603; părţilor acestora de la poziţiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607


    1.15 a completa cu codul scutirii 719:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descriere succintă a facilităţilor

TV, TVA

719
LTV, art.28 lit.z1);
CF, art.103 alin.(1) pct.10)
 

Scutiri aplicate la importul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătății, cu excepția alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice, conform listei aprobate de Guvern


1.16 a completa cu codul scutirii 720:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TV, TVA

720

CF, art.103 alin.(1) pct.273)

LTV, art.28 lit.y2)

Scutiri aplicate la importul turbinelor hidraulice cu puterea maximum 1000 kW de la poziția tarifară 841011000, generatoarelor electrice de o putere de peste 75 kW, dar de maximum 375 kW de la poziția tarifară 850133000, părților pentru grupurile electrogene de la poziția tarifară 850300990, aparaturii pentru comutarea circuitelor electrice de la poziția tarifară 853690850

 

1.17 a abroga codul scutirii 036:

   
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

036

Legea privind importul echipamentului sportiv nr.11 din 22.02.2013

Scutiri aplicate la importul mărfurilor, fără drept de înstrăinare,de către:
a) Federaţia Moldovenească de Fotbal, a cauciucului nedurificat în granule, pentru acoperirea a 30 de terenuri artificiale de fotbal, clasificat la poziţia tarifară 4004, acordat cu titlu gratuit (donaţie) de către Federaţia Internaţională de Fotbal;
b) Federaţia de Aerobică şi Shaping a Republicii Moldova, a echipamentului sportiv pentru gimnastică, în proporţie de 80% acordat cu titlu gratuit (donaţie) de Federaţia Europeană de Gimnastică şi în proporţie de 20% finanţat de Primăria mun.Chişinău, după cum urmează:
- un podium sol pentru gimnastica ritmică, clasificat la poziţia tarifară 9506;
- un covor pentru gimnastica ritmică, clasificat la poziţia tarifară 9506;
- un podium sol pentru gimnastica aerobică, clasificat la poziţia tarifară 9506.

   

1.18 a abroga codul scutirii 038:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

038

Legea privind importul şi procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii şi bunuri nr.129 din 04.07.2013

 

Scutiri aplicate la importul de către Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimiţanu”, precum şi agenţii economici (conform contactelor încheiate în baza procedurilor de achiziţie) a bunurilor (mărfurilor) conform anexei, destinate realizării proiectului pentru dezvoltarea Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, finanţat conform Acordului de finanţare nr.ENPI/2008/019-655, fără drept de înstrăinare

   

1.19 a abroga codul scutirii 041:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

041

Legea privind importul unor bunuri nr.243 din 25.10.2013

Scutiri aplicate la importul de către Universitatea Tehnică a Moldovei a unui observator astronomic cu control computerizat la distanţă al cupolei în complet cu un telescop Celestron C14 Edge HD şi cu o montură CGE PRO (conform anexei) şi a unui modul ADCS integrat al sistemului de control atitudine micro şi nanosateliţi MAI-200, fără drept de înstrăinare

1.20 a abroga codul scutirii 043:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

043

Legea privind importul unor bunuri nr.250 din 25.10.2013

Scutiri aplicate la importul de către Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din s.Copceac, UTA Găgăuzia a 9 t de tablă şi bandă din cupru cu grosimea nu mai puţin de 6 mm, clasificate la poziţia tarifară 7409, procurate de la uzina metalurgică din or.Artemivsk (regiunea Doneţk), fără drept de înstrăinare

1.21 a abroga codul scutirii 044:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

044

Legea privind importul unor bunuri nr.251 din 25.10.2013

Scutiri aplicate la importul de către Primăria s.Copceac, UTA Găgăuzia a 600 m2 de plăci de marmură cu grosimea de 3 cm, clasificate la poziţia tarifară 2515, acordate de către Primăria or.Tatkavakli, Republica Turcia, fără drept de comercializare

1.22 a abroga codul scutirii 121:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

121

Legea nr.152 din 15.07.2011

Scutiri aplicate la reintroducerea în ţară de către S.A. “Moldova-Film” a 30 de filme, clasificate la poziţia tarifară 3706 (conform listei), care aparţin patrimoniului cinematografiei Republicii Moldova şi care au fost date spre păstrare Centrului Naţional “Alexandr Dovjenko”, Ucraina

1.23 a abroga codul scutirii 124:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

124

Legea nr.165 din 22.07.2011

Scutiri aplicate la importul de către Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a unor dispozitive medicale (conform listei), fără drept de înstrăinare

1.24 a abroga codul scutirii 131:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, TVA

131

p.9 al Notei la anexa nr.2 LTV;
LTV, art.28 lit.w);
Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 art.4 alin.(202)

Scutiri aplicate la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.850231000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MgW, în perioada de pînă la 31 decembrie 2015

1.25 a abroga codul scutirii 134:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
 

PV, TV, TVA

 
134

Legea nr.209 din 04.10.2012

Scutiri aplicate la importul de către Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul Copceac, UTA Găgăuzia a unor clopote în set cu limbile acestora, cu greutatea de 500, 230, 100, 60, 42, 25, 18, 10, 5 kg, clasificate la poziţia tarifară 8306, procurate la SRL Firma “Vera” (Federaţia Rusă, oraşul Voronej), cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare.

 
 

    2. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat se modifică şi se completează, după cum urmează:

 

    2.1  coloniţa 3 a codului scutirii 505 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire

Temei legal de
acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor


PV

505

LTV, pct.8 al Notei Anexa nr.2

Scutiri aplicate la exportul monedei naţionale şi valutei străine de la poziţiile tarifare 490700300 de pe teritoriul RM, efectuate de către băncile comerciale şi Banca Naţională a Moldovei

    3.   Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat se modifică şi se completează, după cum urmează:

 

    3.1  coloniţa 2 a codului scutirii 099 va avea următoarea redacţie:


Cod
scutire

Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor


PV, TV, TVA, ACCIZ

099

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997, art.4 alin.(2); Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000, art.4 alin.(5); LTV, art.4 alin.(5) şi (6); Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001

Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor introduse în teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale

 


    4. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    6. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    7. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    8. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    9. Prezentul Ordin întră în vigoare din 01.07.2016.       

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE

    Nr. 232-O. Chişinău, 1 iulie 2016.