LPC169/2016
ID intern unic:  366059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 169
din  15.07.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003
privind activitatea particulară de detectiv și de pază
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 525
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noțiunea „sistem de alarmare împotriva efracției” va avea următorul cuprins:
    „sistem de alarmare – ansamblu de instalații electronice aferente construcțiilor, compus din centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică împotriva efracției, centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică împotriva incendiilor, detectoare de prezență, detectoare antișoc și acustice, detectoare de fum, de temperatură, de foc și de gaze, butoane și pedale de panică, control acces și televiziune cu circuit închis, cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor fizice;”
    noțiunea „proiect al sistemului de alarmare împotriva efracției” va avea următorul cuprins:
    „proiect al sistemului de alarmare – set de documente care cuprinde calcule tehnice, desene, instrucțiuni etc., necesare pentru instalare și orice modificare a sistemului de alarmare;”
    la noțiunea „dispecerat de pază centralizat”, după cuvintele „împotriva pătrunderii nesancționate” se introduc cuvintele „sau împotriva incendiilor”.
    2. În cuprinsul legii, cuvintele „împotriva efracției” se exclud.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 169. Chișinău, 15 iulie 2016.