RMO247/2016
ID intern unic:  366078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 247
din  05.08.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 18
    La art. VIII pct. 6 din Legea nr. 153 din 1 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 215–216, art. 475, în loc de „articolul 4239”  și „Articolul 4239” se va citi, respectiv, „articolul 42310” și „Articolul 42310”.