HGC936/2016
ID intern unic:  366102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 936
din  29.07.2016
privind modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului
nr. 381 din 13 aprilie 2006

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1015
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În punctul 1 din notele la compartimentul I al tabelului nr.6 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Biblioteca Științifică  Centrală  a Academiei de Științe a Moldovei” se substituie cu cuvintele „Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (institut) a Academiei de Științe a Moldovei”.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Nr. 936. Chişinău, 29 iulie 2016.