HGC952/2016
ID intern unic:  366117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 952
din  03.08.2016
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea
Guvernului  nr.967 din 21 decembrie 2012

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1030
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.967 din 21 decembrie 2012 „Privind acţiunile de implementare a Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270-272, art.1042), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la poziţia 13, cifrele „2013-2015” se substituie cu cifrele „2013-2017”;
    2) la poziţia 15, textul „perfectarea documentaţiei de recensămînt pentru prelucrarea automatizată” se exclude, iar textul „iulie 2014 – aprilie 2015” se substituie cu textul „aprilie  – decembrie 2016”;
    3) la poziţia 23, cifrele „2013-2014” se substituie cu cifra „2016”;
    4) la poziţia 24, textul „Perfectarea documentaţiei de recensămînt pentru prelucrarea automatizată” se exclude, iar cifra „2014” se substituie cu cifra „2016”;
    5) la poziţia 25, cifra „2015” se substituie cu cifrele „2016-2017”;
    6) la poziţia 26, textul „octombrie – decembrie 2015” se substituie cu textul „ianuarie – martie 2017”, iar textul „decembrie 2015 – iulie 2016” se substituie cu textul „martie – iunie 2017”.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 952. Chişinău, 3 august 2016.