OIFPSC680/2016
ID intern unic:  366151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 680
din  28.07.2016
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS
nr. 143 din 13.09.2002 despre aprobarea formularelor de
executare silită a obligaţiei fiscale  şi a contractului-tip privind
modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin
amînarea sau eşalonarea plăţilor
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1277     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    Întru asigurarea bunei administrări fiscale, precum şi întru executarea prevederilor art. 180 alin. (6) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A abroga sintagma "şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor” din denumirea ordinului nominalizat.
    2. A abroga pct. 1.9. din ordinul respectiv.
    3. A modifica în pct. 1.2. Formularul "Act de sechestru şi în anexa la act "Lista bunurilor sechestrate” cifra "10” în "30”;
    4. A modifica în pct. 1.7. Formularul "Cerere pentru participarea la licitaţie” (pentru persoane juridice) şi în pct. 1.8. Formularul "Cerere pentru participarea la licitaţie” (pentru persoane fizice) cifra "2%” în "10%”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                               Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 680. Chişinău, 28 iulie 2016.