LPC176/2016
ID intern unic:  366188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 176
din  21.07.2016
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 559
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 251 alineatul (6) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, textul „ , care nu va depăși 15 zile de la înregistrare. În caz de necesitate, Curtea Constituțională poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 zile cu încă maximum 15 zile” se  exclude.
    Art. II. – La articolul 71 alineatul (6) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, textul „ , care nu va depăși 15 zile de la înregistrare. În caz de necesitate, Curtea Constituțională poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 zile cu încă maximum 15 zile” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 176. Chişinău, 21 iulie 2016.