HGC1007/2016
ID intern unic:  366390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1007
din  24.08.2016
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1090
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, sintagma „1 iulie 2015” se substituie cu sintagma „1 august 2016”;
    2) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 1007. Chişinău, 24 august 2016.


    anexa