LPC168/2016
ID intern unic:  366520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  15.07.2016
cu privire la modificarea Legii nr. 68 din 5 aprilie 2012
pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare
şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei
naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 620
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articol unic. – Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143–148, art. 465) se modifică după cum urmează:
    1. În titlul legii, cifrele „2015” se înlocuiesc cu cifrele „2018”.
    2. La articolul 1 litera b), cifrele „2015” se înlocuiesc cu cifrele „2018”.
    3. În partea a 3-a a anexei nr. 1, cifrele „2015” se înlocuiesc cu cifrele „2018”.
    4. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 168. Chişinău, 15 iulie 2016.