HGC1027/2016
ID intern unic:  366559
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1027
din  07.09.2016
pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire
la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii
adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.581 din 25 mai 2006
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1110     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. În punctul 2 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „700” se substituie cu cifra „800”.
    2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2016.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1027. Chişinău, 7 septembrie 2016.