HGC1029/2016
ID intern unic:  366561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1029
din  07.09.2016
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478
din 15 noiembrie 2002
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1112
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
    Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în prima coloană, sintagma „octombrie 2015-2016” se substituie cu sintagma „octombrie 2015-iulie 2016”;
    2) se completează în final cu o nouă poziţie cu următorul cuprins:

„începînd cu 1 august 2016

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 lei

540 lei.”


    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1029. Chişinău, 7 septembrie 2016.