OMSA669/2016
ID intern unic:  366569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 669
din  26.08.2016
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 904 din 17.09.2012 „Privind aprobarea listei produselor
alimentare nerecomandate
preşcolarilor şi elevilor”
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1436
    Abrogat prin OMSMPS622 din 21.05.18, MO183-194/08.06.18 art.858

    În scopul asigurării sănătăţii nutriţionale, promovării cunoştinţelor şi formării deprinderilor de alimentaţie raţională, reducerii consumului de produse alimentare cu valoare energetică ridicată, condiţionată de grăsimi, zahăr şi sare, dar sărace în nutrimente şi asigurarea accesului copiilor la produse alimentare sănătoase, în baza art. III, alin. (1) din Legea nr. 93 din 26.04. 2012 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial, 2012, nr. 149-154, art. 482), art. 38 şi art. 44 din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial,  2009, nr. 67, art. 183) şi pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Se modifică şi se completează anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 904 din 17.09.2012 privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor, după cum urmează:
    1)    La pct. 1 în final de adăugat cuvintele „cu excepţia magiunului”.
    2) La pct. 2 de exclus sintagma „arahide şi toate tipurile de nuci”. În final la pct. 2 de adăugat cuvintele „cu excepţia untului, brînzeturilor cu un procent de grăsime nu mai mare de 45%.
    3) La pct. 7 de exclus cuvintele din paranteze.
    4)  Pct. 8 la final se completează după cum urmează: „Condimente cu excepţia celor incluse în Recomandărilе pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 638 din 12.05.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”.
    2. Medicilor-şefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale să asigure implementarea în teritoriu al prezentului ordin.
    3. Directorul general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (dl Iurie Pînzaru) va asigura suportul metodic Centrelor de Sănătate Publică teritoriale privind implementarea prezentului ordin.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Aliona Serbulenco, viceministru, Medic- şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                 Ruxanda GLAVAN

    Nr. 669. Chişinău, 26 august 2016.