OMEM186/2016
ID intern unic:  366787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 186
din  14.09.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 1547
    MODIFICAT
    OME190 din 08.07.16, MO338-341/30.09.16 art.1590

 

    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                        Octavian CALMÎC

    Nr. 186. Chişinău, 14 septembrie 2016.


Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 186 din 14 septembrie 2016
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a

tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,

impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

650
F.C. „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
Nr. 5-06/01 din 11 august 2016
 
14.1
 
651
„MOBILE-JET” S.R.L.
cod fiscal 1002600047817
F/nr. din 02 iunie 2016
F/nr. din 01 iulie 2016
14.1
14.1
652
Î.M. „MOBILE” S.R.L.
cod fiscal 1002600040748
F/nr. din 20 iunie 2016
Nr. 02 din 01 august 2016
14.1
14.1
653
Î.C.S. „IDEA MODA” S.R.L.
cod fiscal 1009600038410
Nr. 8/2016 din 02 iunie 2016
14.1
654
Î.M. „MODE-SEWING” S.R.L.
cod fiscal 1003600136886
F/nr. din 18 iulie 2016
14.1
655
„ALMAM-FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1013600004762
Nr. 16/03 din 17 iulie 2016
Nr. 3 din 09 iunie 2016
14.1
14.1
656
„AKSAR COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1013600039140
Nr. 33 din 05 septembrie 2016
14.1

    [Anexa modificată prin OME190 din 08.07.16, MO338-341/30.09.16 art.1590]