HGC1072/2016
ID intern unic:  366870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1072
din  22.09.2016
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 774 din 13 august 1997
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1175
    În temeiul prevederilor Legii nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282-289, art. 600), Legii nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art. 577), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.362), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.364), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.455), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 527), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 ”Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art. 625), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) hotărîrea:
    în titlu şi textul hotărîrii, cuvintele „taxele pentru servicii” se substituie cu cuvintele „nomenclatorul serviciilor”;
    punctul 2 se abrogă;
    2) anexa va avea următorul cuprins:

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc

    Nr. 1072. Chişinău, 22 septembrie 2016.