OMEC190/2016
ID intern unic:  366890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 190
din  27.09.2016
cu privire la modificarea Anexei la Ordinul
Ministerului Economiei nr. 186 din 14.09.2016
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1590
    În scopul rectificării erorii tehnice admise la indicarea codului fiscal al F.C. „Ionel” S.A.,
ORDON:
    1. Poziția nr. 650 din Anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr. 186 din 14.09.2016 se expune în următoarea redacție:
650
F.C. „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
Nr. 5-06/01 din 11 august 2016
 
14.1
 

    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                      Octavian CALMÎC


    Nr. 190. Chişinău, 27 septembrie 2016.