LPM207/2016
ID intern unic:  367243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  28.07.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 751     Data intrarii in vigoare : 07.11.2016
    MODIFICAT
    RMO388 din 11.11.16, MO388-398/11.11.16 pag.8    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 55 alineatul (2) litera a), textul „de pînă la 150” se substituie cu textul „de pînă la 500”.
    2. Articolul 64:
    la alineatul (2), textul „20 de lei” se substituie cu textul „50 de lei”;
    la alineatul (3), textul „de la 150” se substituie cu textul „de la 500”, textul „la 1000” – cu textul „la 3000”, iar textul „pînă la 10000” – cu textul „pînă la 20000”;
    la alineatul (4), textul „de la 500” se substituie cu textul „de la 1500”, iar textul „la 20000” – cu textul „la 60000”;
    la alineatul (5), textul „pentru 50” se substituie cu textul „pentru 100”;
    la alineatul (7), textul „pentru 50” se substituie cu textul „pentru 100”.
    3. Articolul 126:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Se consideră proporţii mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.”
    4. Articolul 13412:
    la alineatul (2), textul „pînă la 1,0” se substituie cu textul „pînă la 0,5”, iar textul „pînă la 0,5” – cu textul „pînă la 0,3”;
    la alineatul (3), textul „de la 1,0” se substituie cu textul „de la 0,5”, iar textul „de la 0,5” – cu textul „de la 0,3”.
    5. Articolul 140:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 500” se substituie cu textul „de pînă la 1500”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500” se substituie cu textul „de la 1500”, iar textul „la 1000” – cu textul „la 2000”.
    6. La articolul 155, în sancțiune, textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”.
    7. La articolul 156, în sancțiune, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    8. La articolul 157, textul „de pînă la 300” se substituie cu textul „de pînă la 650”.
    9. Articolul 158:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 5000 la 7000” se substituie cu textul „de la 6000 la 8000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 7000 la 9000” se substituie cu textul „de la 8000 la 10000”.
    10. La articolul 159, în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    11. Articolul 160:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 200” se substituie cu textul „de pînă la 550”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de pînă la 500” se substituie cu textul „de la 550 pînă la 850”.
    12. Articolul 161, în sancțiune, textul „de pînă la 300” se substituie cu textul „de pînă la 650”.
    13. La articolul 162, în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    14. La articolul 163, în sancţiunea alineatului (1), textul „de pînă la 200” se substituie cu textul „de pînă la 550”.
    15. La articolul 1641, în  sancţiune, textul „de pînă la 300” se substituie cu textul „de pînă la 650”.
    16. Articolul 165:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5000 la 7000” se substituie cu textul „de la 6000 la 8000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 7000 la 9000” se substituie cu textul „de la 8000 la 10000”.
    17. La articolul 1651, în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000”.
    18. Articolul 1661:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1350 la 1600”.
    19. Articolul 168:
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2500” se substituie cu textul „de la 2000 la 3500”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1500 la 3000” se substituie cu textul „de la 2500 la 4000”.
    20. La articolul 173, textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”.
    21. Articolul 176:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 600” se substituie cu textul „de la 750 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 600 la 800” se substituie cu textul „de la 950 la 1200”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000”.
    22. Articolul 177:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 300” se substituie cu textul „de pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 1000 la 2000” – cu textul „de la 2000 la 3000”.
    23. Articolul 178:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 200” se substituie cu textul „de pînă la 550”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”.
    24. Articolul 179:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de pînă la 300” se substituie cu textul „de pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”.
    25. La articolul 180, textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 650”.
    26. Articolul 1801:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 400 la 1000” se substituie cu textul „de la 750 la 1350”.
    27. Articolul 1802:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    28. La articolul 181, textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”.
    29. La articolul 1811, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”.
    30. Articolul 1812:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    31. Articolul 182:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”.
    32. La articolul 183, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    33. La articolul 184, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”.
    34. La articolul 185, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 700” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    35. Articolul 1851:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 3000 la 5000”, iar textul „de la 2000 la 6000” – cu textul „de la 3000 la 7000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 4000 la 5000” se substituie cu textul „de la 5000 la 6000”, iar textul „de la 8000 la 10000” – cu textul „de la 9000 la 11000”.
    36. Articolul 1852:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (22), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (23), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (6), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (7), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”, iar textul „de la 7000 la 10000” – cu textul „de la 8000 la 11000”.
    37. La articolul 1853, textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”.
    38. Articolul 186:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „1000 la 2000” se substituie cu textul „1350 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”.
    39. Articolul 187:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    40. La articolul 188:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 600 la 1000” se substituie cu textul „de la 950 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    41. Articolul 189:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 600” se substituie cu textul „de la 750 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1500 la 2000” se substituie cu textul „de la 1850 la 2350”.
    42. Articolul 190:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 1500 la 2000” se substituie cu textul „de la 1850 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”.
    43. Articolul 191:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (21), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (22), textul „de la 1500 la 2000” se substituie cu textul „de la 1850 la 2350”.
    44. Articolul 192:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 1000” se substituie cu textul „de la 550 la 1350”.
    45. La articolul 1921, în  sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    46. La articolul 1922, în sancțiune, textul „de la 300 la 700” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    47. La articolul 193, în sancțiune, textul „pînă la 1000” se substituie cu textul „pînă la 1350”.
    48. Articolul 194:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1500” se substituie cu textul „de la 850 la 1850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1500 la 3000” se substituie cu textul „de la 1850 la 3350”.
    49. Articolul 196:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 200” se substituie cu textul „pînă la 550”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    50. Articolul 197:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 1000” se substituie cu textul „pînă la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    51. Articolul 199:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    52. Articolul 1991:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 1350 la 3350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 3350 la 6350”, iar textul „de la 6000 la 10000” – cu textul „de la 6350 la 10350”.
    53. Articolul 1992:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 4000” se substituie cu textul „de la 3350 la 4350”, iar textul „de la 7000 la 10000” – cu textul „de la 7350 la 10350”.
    54. La articolul 1993, în sancțiune, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 3350 la 5350”.
    55. Articolul 1994:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 500” se substituie cu textul „de la 750 la 850”, iar textul „de la 2000 la 3000” – cu textul „de la 2350 la 3350”
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 700 la 1000” se substituie cu textul „de la 1000 la 1350”, iar textul „de la 6000 la 10000” – cu textul „de la 6350 la 10350”.
    56. La articolul 1995, în sancțiune,  textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    57. La articolul 204, în sancțiune, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    58. Articolul 205:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 400” se substituie cu textul „de la 500 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 250 la 400” se substituie cu textul „de la 600 la 750”, iar textul „de la 2500 la 5000” – cu textul „de la 3500 la 5500”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4000 la 7000”.
    59. Articolul 206:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5000 la 7000” se substituie cu textul „de la 6000 la 8000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 7000 la 9000” se substituie cu textul „de la 8000 la 10000”.
    60. Articolul 208:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 700” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    61. La articolul 2081, în sancțiune, textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 3000 la 5000”.
    62. Articolul 209:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 400 la 800” se substituie cu textul „de la 750 la 1150”.
    63. Articolul 211:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 500” se substituie cu textul „de la 500 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”.
    64. La articolul 2131, textul „de la 100 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 750”, iar textul „de la 300 la 600” – cu textul „de la 1300 la 1600”.
    65. La articolul 214, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    66. Articolul 2141:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”.
    67. Articolul 215:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”, iar textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000”.
    68. Articolul 216:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 600 la 800” se substituie cu textul „de la 950 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 5000” – cu textul „de la 2000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 5000 la 8000” – cu textul „de la 6000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”, iar textul „de la 8000 la 10000” – cu textul „de la 9000 la 11000”.
    69. Articolul 217:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 4000 la 6000” se substituie cu textul „de la 5000 la 7000”.
    70. Articolul 2171:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 600 la 900” se substituie cu textul „de la 950 la 1250”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 4000 la 6000” se substituie cu textul „de la 5000 la 7000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 6000 la 8000” se substituie cu textul „de la 7000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 8000 la 10000” se substituie cu textul „de la 9000 la 11000”.
    71. La articolul 2172, textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 7000 la 10000” – cu textul „de la 8000 la 11000”.
    72. Articolul 2173:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 650”, iar textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 2000 la 5000” se substituie cu textul „de la 3000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 6000 la 8000” se substituie cu textul „de la 7000 la 10000”.
    73. Articolul 2174:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 2000” se substituie cu textul „de la 850 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4000 la 6000”.
    74. Articolul 2175:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 700” se substituie cu textul „de la 750 la 1050”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 400 la 700” se substituie cu textul „de la 750 la 1050”.
    75. La articolul 2176, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 700” se substituie cu textul „de la 950 la 1150”.
    76. Articolul 218:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 800” se substituie cu textul „de la 550 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 5000 la 10000” – cu textul „de la 6000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 600 la 1000” se substituie cu textul „de la 950 la 1350”, iar textul „de la 4000 la 6000” – cu textul „de la 5000 la 7000”.
    77. Articolul 219:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 800” se substituie cu textul „de la 550 la 1150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    78. La articolul 220, în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    79. Articolul 222:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 400 la 600” se substituie cu textul „de la 750 la 950”.
    80. La articolul 223, textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    81. Articolul 224:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 5000 la 10000” se substituie cu textul „de la 6000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 5000 la 10000” se substituie cu textul „de la 6000 la 11000”.
    82. Articolul 225:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4000 la 7000”.
    83. Articolul 226:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4000 la 7000”.
    84. Articolul 227:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    85. La articolul 228, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    86. La articolul 229, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    87. La articolul 230, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    88. La articolul 231, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    89. Articolul 232:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    90. La articolul 233, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    91. La articolul 234, textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    92. La articolul 235, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    93. Articolul 236:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4000 la 7000”.
    94. Articolul 237:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4000 la 7000”.
    95. Articolul 238:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1500 la 3000” se substituie cu textul „de la 1850 la 3350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    96. Articolul 239:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”.
    97. Articolul 2391:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 800” se substituie cu textul „de la 750 la 1150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    98. La articolul 2392, în sancțiune, textul „de la 400 la 800” se substituie cu textul „de la 750 la 1150”.
    99. Articolul 2401:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 5000” se substituie cu textul „de la 1350 la 5350”, iar textul „de la 5000 la 10000” – cu textul „de la 6000 la 11000”.
    100. Articolul 241:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    101. Articolul 2411:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 400” se substituie cu textul „de la 500 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    102. În sancțiunea articolului 242, textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    103. Articolul 2421:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 2350 la 4350”, iar textul „de la 5000 la 8000” se substituie cu textul „de la 6000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 3350 la 5350”.
    104. Articolul 2422:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 2350 la 4350”, iar textul „de la 5000 la 7000” – cu textul „de la 6000 la 8000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 3350 la 5350”, iar textul „de la 8000 la 10000” – cu textul „de la 9000 la 11000”.
    105. Articolul 243:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 7000 la 10000” – cu textul „de la 8000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 5000” se substituie cu textul „de la 2350 la 5350”.
    106. Articolul 244:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 2000 la 5000” – cu textul „de la 3000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 3000 la 5000” se substituie cu textul „de la 3350 la 5350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    107. Articolul 2441:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”.
    108. Articolul 245:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 3000 la 6000”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    109. Articolul 2451:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 4000 la 6000” – cu textul „de la 5000 la 7000”.
    110. Articolul 2452:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    111. Articolul 2453:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    112. Articolul 2454:
    în sancțiunea alineatului (1), cifrele „1000” se substituie cu cifrele „3000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 3000 la 9000”.
    113. Articolul 2455:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    114. Articolul 2456:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 2000” se substituie cu textul „de la 850 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    115. Articolul 2457:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 2000” se substituie cu textul „de la 850 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 4000” – cu textul „de la 2000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    116. Articolul 2458:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 2000” se substituie cu textul „de la 850 la 2350”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 4000 la 6000” – cu textul „de la 5000 la 7000”.
    117. Articolul 2459:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 3000” se substituie cu textul „de la 850 la 3350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 5000” se substituie cu textul „de la 2350 la 5350”.
    118. Articolul 24510:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 4000” se substituie cu textul „de la 1350 la 4350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 4000 la 5000” se substituie cu textul „de la 4350 la 5350”.
    119. Articolul 24511:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 3000” se substituie cu textul „de la 850 la 3350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    120. Articolul 24512:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 2000” se substituie cu textul „de la 850 la 2350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 5000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    121. În sancțiunea articolului 246, textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    122. În sancțiunea articolului 2461, textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 3000 la 4000”.
    123. Articolul 2462:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 3500 la 5000” – cu textul „de la 4500 la 6000”.
    124. Articolul 247:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 3000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 6000 la 7000”.
    125. Articolul 248:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 650”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 5000 la 10000” – cu textul „de la 6000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 5000 la 10000” se substituie cu textul „de la 6000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (5), textul „de la 5000 la 10000” se substituie cu textul „de la 6000 la 11000”.
    126. Articolul 249:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”, iar textul „de la 1000 la 2000” – cu textul „de la 2000 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”, iar textul „de la 1500 la 2000” – cu textul „de la 2500 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 2000 la 5000” – cu textul „de la 3000 la 6000”.
    127. Articolul 250:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    128. Articolul 2501:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 7000 la 10000” – cu textul „de la 8000 la 11000”;
    sancțiunea alineatului (2) se completează în final cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 13000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    129. În sancțiunea articolului 251, textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”.
    130. Articolul 252:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 2000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2350 la 3350”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 2500 la 3000” se substituie cu textul „de la 2850 la 3350”.
    131. Articolul 253:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    132. Articolul 255:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    133. Articolul 256:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 400 la 1000” se substituie cu textul „de la 750 la 1350”.
    134. Articolul 257:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „pînă la 200” se substituie cu textul „pînă la 550”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”, iar textul „de la 5000 la 10000” – cu textul „de la 6000 la 11000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 5000 la 10000” se substituie cu textul „de la 6000 la 11000”.
    [Art. I pct.134 modificat prin RMO388 din 11.11.16, MO388-398/11.11.16 pag.8]
    135. În sancțiunea articolului 258, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    136. Articolul 259:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    137. În sancțiunea articolului 260, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    138. În sancțiunea articolului 2601, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    139. În sancțiunea articolului 2602, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    140. Articolul 2603:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 700 la 1000” se substituie cu textul „de la 1050 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 700 la 1000” se substituie cu textul „de la 1050 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    141. Articolul 2604:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    142. În sancțiunea articolului 2605, textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”.
    143. În sancțiunea articolului 2606 alineatul (1), textul „de la 1000 la 1500” se substituie cu textul „de la 1350 la 1850”.
    144. În sancțiunea articolului 261, textul „pînă la 400” se substituie cu textul „pînă la 750”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”.
    145. Articolul 2611:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”, iar textul „de la 3000 la 6000” – cu textul „de la 4000 la 7000”.
    146. În sancțiunea articolului 262, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”.
    147. În sancțiunea articolului 263 alineatul (1), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    148. Articolul 264:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 600 la 1000” se substituie cu textul „de la 950 la 1350”.
    149. Articolul 2641:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 400 la 500” se substituie cu textul „de la 750 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 450 la 550” se substituie cu textul „de la 800 la 900”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 550 la 650” se substituie cu textul „de la 900 la 1000”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 700 la 800” se substituie cu textul „de la 1050 la 1150”.
    150. În sancțiunea articolului 265, textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”.
    151. În sancțiunea articolului 266, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    152. În sancțiunea articolului 267, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    153. În sancțiunea articolului 268, textul „de la 200 la 1000” se substituie cu textul „de la 550 la 1350”.
    154. În sancțiunea articolului 269, textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    155. În sancțiunea articolului 270, textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    156. În sancțiunea articolului 271, textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    157. Articolul 272:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 200” se substituie cu textul „pînă la 550”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”.
    158. Articolul 276:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1500” se substituie cu textul „de la 1150 la 1850”.
    159. În sancțiunea articolului 279 alineatul (1), textul „de la 7000 la 10000” se substituie cu textul „de la 8000 la 11000”.
    160. Articolul 2791:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3000 la 7000” se substituie cu textul „de la 4000 la 8000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 5000 la 8000” se substituie cu textul „de la 6000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 7000 la 10000” se substituie cu textul „de la 8000 la 11000”.
    161. Articolul 2792:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”, iar textul „de la 1000 la 3000” – cu textul „de la 2000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”, iar textul „de la 800 la 2000” – cu textul „de la 1800 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”.
    162. În sancțiunea articolului 280 alineatul (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    163. În sancțiunea articolului 281, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    164. În sancțiunea articolului 285 alineatul (3), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    165. Articolul 287:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 400 la 1000” se substituie cu textul „de la 750 la 1350”.
    166. Articolul 288:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 550 la 1050”.
    167. În sancțiunea articolului 290 alineatul (1), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”.
    168. În sancțiunea articolului 291, textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”.
    169. Articolul 292:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 3000 la 6000”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 600 la 1000” se substituie cu textul „de la 950 la 1350”, iar textul „de la 6000 la 8000” – cu textul „de la 7000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 7000 la 10000” se substituie cu textul „de la 8000 la 11000”.
    170. În sancțiunea articolului 293, textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    171. În sancțiunea articolului 2952 alineatul (4), textul „de la 300 la 600” se substituie cu textul „de la 650 la 950”.
    172. În sancțiunea articolului 296, textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    173. În sancțiunea articolului 297, textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”.
    174. În sancțiunea articolului 3011, textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”, iar textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 2000 la 4000”.
    175. Articolul 302:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”, iar textul „de la 1000 la 2500” – cu textul „de la 2000 la 3500”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 2500” se substituie cu textul „de la 850 la 2850”, iar textul „de la 2500 la 5000” – cu textul „de la 3500 la 6000”.
    176. Articolul 303:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „pînă la 350” se substituie cu textul „pînă la 700”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 400 la 600” se substituie cu textul „de la 750 la 950”.
    177. În sancțiunea articolului 306 alineatul (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”.
    178. În sancțiunea articolului 307 alineatul (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”.
    179. În sancțiunea articolului 309, textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”.
    180. Articolul 310:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 800” se substituie cu textul „de la 850 la 1150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    181. Articolul 311:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 800” se substituie cu textul „de la 550 la 1150”.
    182. Articolul 312:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 800” se substituie cu textul „de la 550 la 1150”.
    183. În sancțiunea articolului 313, textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”.
    184. Articolul 314:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”.
    185. Articolul 315:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    186. În sancțiunea articolului 316 alineatul (1), textul „de la 200 la 400” se substituie cu textul „de la 550 la 750”.
    187. Articolul 320:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 300” se substituie cu textul „de la 550 la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”.
    188. Articolul 322:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    189. În sancțiunea articolului 323 alineatul (1), textul „de la 200 la 500” se substituie cu textul „de la 550 la 850”.
    190. Articolul 327:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    191. În sancțiunea articolului 328 alineatul (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”.
    192. În sancțiunea articolului 329 alineatul (1), textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”.
    193. În sancțiunea articolului 3301 alineatul (3), textul „de la 150 la 300” se substituie cu textul „de la 500 la 650”.
    194. Articolul 332:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    195. Articolul 333:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 3000” se substituie cu textul „de la 1350 la 3350”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 2350 la 4350”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 4000 la 6000” se substituie cu textul „de la 4350 la 6350”;
    în sancțiunea alineatului (4), textul „de la 500 la 1500” se substituie cu textul „de la 850 la 1850”.
    196. Articolul 334:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”, iar textul „de la 4000 la 8000” – cu textul „de la 5000 la 9000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 2000 la 4000” se substituie cu textul „de la 2350 la 4350”, iar textul „de la 8000 la 12000” – cu textul „de la 9000 la 13000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 6000 la 8000” se substituie cu textul „de la 6350 la 8350”, iar textul „de la 12000 la 14000” – cu textul „de la 13000 la 15000”.
    197. Articolul 335:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 800” se substituie cu textul „de la 650 la 1150”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 1000 la 2000” se substituie cu textul „de la 1350 la 2350”.
    198. Articolul 3351:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 1000” se substituie cu textul „pînă la 1350”, iar textul „de la 1000 la 2500” – cu textul „de la 1350 la 2850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „pînă la 1500” se substituie cu textul „pînă la 1850”, iar textul „de la 2000 la 4000” – cu textul „de la 3000 la 5000”.
    199. Articolul 341:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”.
    200. În sancțiunea articolului 344 alineatul (1), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”.
    201. În sancțiunea articolului 345, textul „de la 150 la 400” se substituie cu textul „de la 500 la 750”.
    202. În sancțiunea articolului 346, textul „pînă la 250” se substituie cu textul „pînă la 600”.
    203. Articolul 347:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 700” se substituie cu textul „de la 350 la 1050”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 500 la 800” se substituie cu textul „de la 850 la 1150”.
    204. Articolul 349:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 1000” se substituie cu textul „de la 650 la 1350”;
    în sancțiunea alineatului (11), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    205. Articolul 351:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 600” se substituie cu textul „pînă la 950”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 700” se substituie cu textul „de la 650 la 1050”.
    206. Articolul 352:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 1000” se substituie cu textul „de la 850 la 1350”.
    207. În sancțiunea articolului 3521 alineatul (1), textul „pînă la 600” se substituie cu textul „pînă la 950”.
    208. În sancțiunea articolului 353, textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”.
    209. În sancțiunea articolului 355, textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”.
    210. În sancțiunea articolului 357, textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”.
    211. În sancțiunea articolului 359, textul „pînă la 200” se substituie cu textul „pînă la 550”.
    212. Articolul 360:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 400” se substituie cu textul „pînă la 750”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „pînă la 500” se substituie cu textul „pînă la 850”.
    213. Articolul 361:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „pînă la 300” se substituie cu textul „pînă la 650”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 600” se substituie cu textul „de la 550 la 950”.
    214. În sancțiunea articolului 362 alineatul (1), textul „pînă la 400” se substituie cu textul „pînă la 750”.
    215. Articolul 3621:
    în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 500” se substituie cu textul „de la 650 la 850”, iar textul „de la 1000 la 2000” – cu textul „de la 2000 la 3000”;
    în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 500 la 800” se substituie cu textul „de la 850 la 1150”, iar textul „de la 2000 la 3000” – cu textul „de la 3000 la 4000”;
    în sancțiunea alineatului (3), textul „de la 800 la 1000” se substituie cu textul „de la 1150 la 1350”, iar textul „de la 3000 la 5000” – cu textul „de la 4000 la 6000”.
    216. În sancțiunea articolului 363, textul „de 150” se substituie cu textul „de la 500 la 600 de”.
    217. În sancțiunea articolului 370 alineatul (1), textul „de 500” se substituie cu textul „de la 850 la 950 de”.
    218. În sancțiunea articolului 371 alineatul (1), textul „de 500” se substituie cu textul „de la 850 la 950 de”.
    Art. II. – Articolul 201 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „20 de lei” se substituie cu textul „50 de lei”;
    la alineatul (3), textul „de la 1 la 25” se substituie cu textul „de la 20 la 50”.
    Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 119 alineatul (3), textul „de pînă la 10” se substituie cu textul „de la 20 la 50”.
    2. Articolul 154 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Tergiversarea de către expert a executării însărcinărilor primite se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale.”
    3. La articolul 161 alineatul (2), textul „20 de lei” se substituie cu textul  „50 de lei”.
    4. La articolul 196 alineatul (3), textul „de pînă la 10” se substituie cu textul „de la 20 la 50 de”.
    5. Articolul 207:
    la alineatul (2), textul „de pînă la 10” se substituie cu textul „de la 20 la 50 de”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Neexecutarea încheierii de aducere forțată se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale.”
    Art. IV. – Dispoziții finale și tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
    (2) Persoanele condamnate pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu constituie infracţiuni se liberează de executarea pedepsei penale.
    (3) Toate cauzele penale aflate în curs de examinare în privinţa faptelor care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu mai constituie infracţiuni, dar constituie contravenții, încetează, cu tragere la răspundere contravențională, după cum urmează:
    a) de către procuror – pentru cauzele aflate în procedura organelor de urmărire penală;
    b) de către instanţele de judecată de primă instanţă – pentru cauzele înscrise pe rolul acestor instanţe şi care nu au fost încă examinate de către acestea şi pentru cauzele care au fost examinate de aceste instanţe, dar în care sentinţele de condamnare încă nu sînt definitive sau sînt definitive, însă încă nu au fost puse în executare;
    c) de către instanţele de apel sau de recurs – în cauzele în care sentințele de condamnare nu au caracter definitiv.
    (4) Examinarea dosarelor persoanelor condamnate pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu constituie infracţiuni şi care execută pedeapsa cu închisoare se efectuează, la demersul instituţiei care asigură executarea pedepsei sau la cererea persoanei condamnate, de către judecătorul de instrucţie din cadrul instanţei de judecată din raza de activitate a organului sau a instituţiei care execută pedeapsa, în modul prevăzut la art. 471 din Codul de procedură penală.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 471 din Codul de procedură penală, cauzele prevăzute la alin. (4) al prezentului articol se examinează în absenţa condamnatului.
    (6) În cazul în care modificările operate prin prezenta lege ameliorează situaţia condamnatului, dosarele se examinează de către instanţa de judecată în modul prevăzut la art. 469 alin. (1) pct. 14) şi art. 470–4711 din Codul de procedură penală.
    (7) Dacă, în urma modificărilor operate prin prezenta lege, se schimbă categoria penitenciarului, instituţia care asigură executarea pedepsei va înainta judecătorului de instrucţie demers de schimbare a categoriei penitenciarului în temeiul art. 469 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 207. Chişinău, 29 iulie 2016.