OMEC199/2016
ID intern unic:  367298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 199
din  21.10.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1784
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal ,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                 Octavian CALMÎC

    Nr. 199. Chişinău, 21 octombrie 2016.


Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 199 din21 octombrie 2016
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare

şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

657
Î.C.S. „ASTROLINE” S.R.L.
cod fiscal 1003600008806
Nr. 16/04 din 09 septembrie 2016
 
14.1
 
658
S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.
cod fiscal 1006600054332
Nr. 34 din 08 septembrie 2016
14.1
 
659
Î.C.S. „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
F/Nr. din 22 iulie 2016
 
14.1
 
660
„FASHION-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1011600014781
Nr. 1/2016 din 03 august 2016
14.1
 
661
Î.M. „MODE-SEWING” S.R.L.
cod fiscal 1003600136886
F/Nr. din 18 iulie 2016
 
14.1
 
662
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 20/2016 din 28 septembrie 2016
14.1
 
663
Î.M. „BALTEANCA” S.A.
cod fiscal 1003600003812
Nr. 1/09 din 29 septembrie 2016
Nr. 06/2016 din 20 septembrie 2016
14.1
14.1
664
F.P.C. „FLAX” S.R.L.
cod fiscal 1002601003580
Nr. 0071 din 10 august 2016
14.1