OMFC122/2016
ID intern unic:  367301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 122
din  20.09.2016
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1786     Data intrarii in vigoare : 28.10.2016
    În temeiul articolului 11, alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul ajustării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1. În punctul 3.2.50,
    1.1.1. Alineatul unu la final se completează cu propoziția „Tot la acest cont se reflectă cheltuielile aferente achitării recompensei membrilor organelor electorale ierarhic inferioare, numiţi prin hotărîrile de constituire, conform prevederilor Codului electoral.”.
    1.1.2. Ultimul alineat la final se completează cu propoziția „Tot la acest subcont se reflectă cheltuielile aferente achitării recompensei membrilor organelor electorale ierarhic inferioare, numiţi prin hotărîrile de constituire, conform prevederilor Codului electoral.”.
    1.2. În punctul 3.3.131, alineatul unu, sintagma „Tot la această grupă de conturi se ţine evidenţa veselei, hranei pentru animale şi rachetelor antigrindină.” se substituie prin sintagma “Tot la această grupă de conturi se ţine evidenţa veselei, hranei pentru animale, rachetelor antigrindină, documentelor/materialelor electorale și apei potabile pentru necesitățile autorității/instituției bugetare, organizarea unor măsuri culturale, organizarea unor seminare și conferințe.”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Octavian ARMAŞU

    Nr. 122. Chişinău, 20 septembrie 2016.