OSVC195/2016
ID intern unic:  367315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 195
din  07.06.2016
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1794     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul Legii nr.8-XV din 17.02.2005 „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, şi conform pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. În Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale”, acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurilor vamale se completează după cum urmează:
    1.1 A se completa anexa nr.9 cu codul FT-flexitank
    1.2 A se completa anexa nr.11 cu „Procedura 8” cu codul procedurilor vamale:
86

Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (PILG)

8600

 Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii.

8653

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal „admitere temporară” cu suspendarea totală de la plata drepturilor de import.

8654

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal „admitere temporară” cu suspendarea parţială de la plata drepturilor de import.

8671

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal „antrepozit vamal”

8673

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii, anterior plasate în regim vamal „antrepozit vamal” prin transferul mărfurilor străine dintr-un antrepozit vamal în altul.

8679

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală „PILG” în scopul producerii.

88

Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (PILG) (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

8800

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”

8851

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în regim vamal „perfecţionare activă” cu suspendare.

8853

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plaste în regim vamal „admitere temporară” cu suspendarea totală de la plata drepturilor de import.

8854

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în regim vamal „admitere temporară” cu suspendarea parţială de la plata drepturilor de import.

8855

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în regim vamal „perfecţionare activă”cu suspendarea în interiorul unui antrepozit.

8857

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior cesionate.

8871

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în regim vamal „antrepozit vamal”

8873

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior transferate într-un antrepozit vamal.

8891

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG” , anterior plasate în regim vamal „transformare sub control vamal”.

8895

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în destinaţia vamală „magazin duty-free”, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale.

8896

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală „PILG”, anterior plasate în destinaţia vamală „magazin duty-free”.

    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi ÎS “Vamservinfrom” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourile vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la date de 01.07.2016.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE

    Nr. 195-O. Chişinău, 7 iunie 2016.