OSVC276/2016
ID intern unic:  367316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 276
din  04.08.2016
cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, referitor
la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1795
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul Legii nr.8-XV din 17.02.2005 „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, şi conform pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. În Anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, în cadrul procedurilor vamale se completează după cum urmează:
1086

 Export definitiv de mărfuri produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, care   sunt însoţite de certificatul de origine.

1089

 Export definitiv de mărfuri autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală “ Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
3186

Reexportul mărfurilor produse în “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” care nu sunt însoţite de certificatul însoţite de ce certificat de origine.

3188

Reexportul mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
4086

Import definitiv al mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul producerii.

4088

Import definitiv a mărfurilor străine anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul păstrării, utilizării.

 
4089

Importul definitiv a mărfurilor autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
4186

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “perfecţionare activă” cu restituire, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

4188

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “perfecţionare activă” cu restituire, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

4286

Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

4288

Import definitiv a mărfurilor străine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

4289

Import definitiv a mărfurilor autohtone care fac obiectul scutirii de la drepturile de import, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
4386

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare străine care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” (în scopul producerii).

4388

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare străine care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

 
5186

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “perfecţionare activă” cu suspendare, anterior plasate în cadrul destinaţiei vamale “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul producerii.

5188

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “perfecţionare activă” cu suspendare, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
5386

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

5388

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
5486

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

5488

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “admitere temporară” cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor străine anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
7186

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “antrepozit vamal”, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

7188

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “antrepozit vamal”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
7686
 

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul producerii.

7687

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior transferate în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, în scopul producerii.

7688

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul în scopul păstrării, utilizării.

 
7689
 

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “zona liberă” în scopul producerii, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
7886

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul producerii.

7887

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior transferate din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, în scopul păstrării, utilizării.

7888

Plasarea mărfurilor străine în destinaţie vamală “zona liberă”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul păstrării, utilizării.

7889
 

Plasarea mărfurilor autohtone dintr-o “zonă liberă” în alta, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone).

 
7987

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “zonă liberă”, anterior transferate din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, în scopul păstrării, utilizării.

 
8687

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior transferate în/din PIL Giurgiuleşti, în scopul producerii.

 
87

Transferul mărfurilor în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”. 

8776

Transferul mărfurilor străine în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior plasate în destinaţia vamală “zona liberă” în scopul producerii.

8778

Transferul mărfurilor străine în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior plasate în destinaţia vamală “zona liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

8779

Transferul mărfurilor autohtone în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior plasate în destinaţia vamală “zona liberă” (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor autohtone).

8786

Transferul mărfurilor străine în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul producerii.

8788

Transferul mărfurilor străine în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” în scopul păstrării, utilizării.

 
8887

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior transferate în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, în scopul păstrării, utilizării.

 
8900

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

8987

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, anterior transferate în/din destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, în scopul păstrării, utilizării.

 
9186

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “transformare sub control vamal”, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9188

Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “transformare sub control vamal”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
9286

Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9288

Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9289

Abandonul în favoarea statului a mărfurilor autohtone, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
9386

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “distrugere”, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9388

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “distrugere”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9389

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “distrugere”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
9586

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9588

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9589

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

 
9686

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “magazin duty-free”, anterior produse în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9688

Plasarea mărfurilor străine în destinaţia vamală “magazin duty-free”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.

9689

Plasarea mărfurilor autohtone în destinaţia vamală “magazin duty-free”, anterior plasate în destinaţia vamală “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.


    - în tot textul Anexei nr.11 din coloana „Explicaţia succintă a procedurii” se vor exclude cuvintele „în PILG”.
    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor   birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 05.08.2016.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE


    Nr. 276-O. Chişinău, 4 august 2016.