OSVC324/2016
ID intern unic:  367317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 324
din  09.09.2016
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 ”Referitor la aprobarea Normelor
Tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea
Declarației vamale în detaliu”
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1796     Data intrarii in vigoare : 28.10.2016
    În vederea executării Legii nr.203 din 20.11.2015 privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”, în conformitate cu prevederile alin. (4) art.9, alin. (2) art. 132 și alin (4) art. 175 din Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 02.01.2007,
ORDON:
    1. Se completează Anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009  ”Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea Declarației vamale în detaliu”, după cum urmează:
3034
SUBZONA Nr.5 ZEL Bălți (Orhei) (PVI)

    2. În vederea executării prezentului ordin, Î.S. ”Vamservinform” în comun cu Direcția Dezvoltare Informațională vor opera completările și modificările corespunzătoare în S.I. ”ASYCUDA World”.
    3. Șefii birourilor vamale vor aduce la cunoștința colaboratorilor vamali, brokerilor vamali și declaranților în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri şi Control Vamal.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE

    Nr. 324-O. Chişinău, 9 septembrie 2016.