OSVC385/2016
ID intern unic:  367318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 385
din  21.10.2016
cu privire la modificarea anexelor nr.10 şi nr.12 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale
în detaliu”
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1797     Data intrarii in vigoare : 01.11.2016
    În conformitate cu prevederile Acordului de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău  la 11.09.2014 şi ratificat prin Legea nr.49 din 31.03.2016 (Monitorul Oficial nr.114-122/227 din 29.04.2016), precum şi pentru reglementarea importului/exportului mărfurilor în regim preferenţial,
ORDON:
    1. Se completează anexa nr.10 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, “Lista codurilor preferinţelor tarifare” cu codul  “201”:
Cod

Acordului de Comerţ Liber

 201

Acordul de Comerţ Liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău  la 11.09.2014 şi ratificat prin Legea nr.49 din 31.03.2016 (Monitorul Oficial nr.114-122/227 din 29.04.2016)


    2. Se completează anexa nr.12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, “Lista codurilor contingentelor în vigoare”, conform anexei la prezentul ordin (se anexează).
    3. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S.“Vamservinform” vor opera completările corespunzătoarea în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin întră în vigoare la 01.11.2016 şi va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE

    Nr. 385-O. Chişinău, 21 octombrie 2016.

    anexa