RMO379/2016
ID intern unic:  367364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 379
din  04.11.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 22
    La art. XXII pct. 1 din Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369–378, art. 755, în loc de „e)” se va citi, în ambele cazuri, „f)”.