OMFC132/2016
ID intern unic:  367399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 132
din  18.10.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1827     Data intrarii in vigoare : 18.10.2016
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități” se introduc activități noi cu următoarele denumiri:
    „00450 Stimularea investiţiilor în dezvoltarea agroturismului în zonele rurale;
    00451 Stimularea promovării producţiei agricole;
    70185 Proiectul „Consolidarea capacității de producție locală a sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova”.
    2. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    2.1. Alineatul 19123 „Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se completează cu un element nou în următoarea redacție:
    „191239 Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    2.2. Alineatul 29123 „Transferuri curente acordate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se completează cu un element nou în următoarea redacție:
    „291239 Alte transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    3. În anexa nr. 12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1. După alineatul 191232 ”Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce alineatul 191239 în următoarea redacție:
     ”191239 Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    3.2. După alineatul 291232 ”Transferuri curente acordate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” se introduce alineatul 291239 în următoarea redacție:
    ”291239 Alte transferuri curente acordate cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                        Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 132. Chişinău, 18 octombrie 2016.