OMMPSFC186/2016
ID intern unic:  367408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 186
din  11.10.2016
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în
Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135
din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1833
    În temeiul alineatului 2) pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art. 480),
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în Anexa nr. 10 la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015  și al Ministerului Educaţiei nr. 953 din 02.10.2015 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.1495) în redacție nou, conform anexei.
    2. Se abrogă anexa la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015  și al Ministerului Educaţiei nr. 953 din 02.10.2015 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.1495).

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                            Stela GRIGORAȘ

    Nr. 186. Chişinău, 11 octombrie 2016.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                        Corina FUSU

    Nr. 885. Chişinău, 21 octombrie 2016.


    1. Anexa nr. 10 la Normele metodologice ”Listele meseriilor/profesiilor, programelor de formare profesională pe specialităţi, durata studiilor și tipurile cursurilor de formare profesională pentru șomeri”, va avea următorul conținut:

    anexa nr.10