OSVC391/2016
ID intern unic:  367410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 391
din  27.10.2016
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului
Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 04.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 379-386     art Nr : 1835
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1165 din 24.10.2016 pentru aprobarea listelor materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar, utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor (Monitorul Oficial nr.368, art.1255 din 25.10.2016), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se completează, după cum urmează:
    1.1. coloniţele 2 şi 3 ale codului scutirii „719” vor avea următoarea redacţie:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TV, TVA
719

CF, art.103 alin.(1) pct.10);

LTV, art.28 lit.z1);

HG nr.1165 din 24.10.2016

Scutiri aplicate la importul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice, conform anexelor nr.1,2,3 la Hotărîrea Guvernului nr.1165 din 24.10.2016
    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S.“Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4.  Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Vitalie VRABIE


    Nr. 391-O. Chişinău, 27 octombrie 2016.