RMO388/2016
ID intern unic:  367509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 388
din  11.11.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 8
    La art. I pct. 134 din Legea nr. 207 din 29 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369–378, art. 751, în loc de „110000” se va citi „11000”.