OSVC420/2016
ID intern unic:  367648
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 420
din  14.11.2016
cu privire la modificarea anexei nr. 14 la
Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
 imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”, cu modificările şi completările
ulterioare
Publicat : 18.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 399-404     art Nr : 1946     Data intrarii in vigoare : 19.11.2016
    În scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 974 din 15.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor (publicată în M.O. nr. 265-276/1057 din 19.08.2016, în vigoare din 19.11.2016), precum şi în temeiul prevederilor art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi al pct. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007,
ORDON:
    1. Anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197-200, art. 876) se modifică după cum urmează:
    coloniţa 2 a codului document 068 va avea următoarea redacţie:
068

Declaraţia pentru valoarea în vamă (D.V.1)


    2. Direcţia dezvoltare informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S.”Vamservinform” vor opera modificarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19.11.2016 şi va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Vitalie VRABIE


    Nr. 420-O. Chişinău, 14 noiembrie 2016.