OMEC226/2016
ID intern unic:  367802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 226
din  25.11.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 2029
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                   Octavian CALMÎC

    Nr. 226. Chişinău, 25 noiembrie 2016.


Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 22 din 25.11.2016
 
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero

 
Nr.
d/o
Denumirea întreprinderii
industriei uşoare prestatoare
de servicii pe teritoriul
Republicii Moldova
Menţiunile contractului
încheiat pentru prestarea serviciilor

pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor

sub regim vamal de perfecţionare activă
Tipul serviciilor
în conformitate
cu contractul
665
Î.C.S. „GEMAN SHOES” S.R.L.
cod fiscal 1006609001351
Nr. 274 din 10 octombrie 2016
 
15.2
 
666
„LORIDON GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1013600015863
Nr. 1/10 din 15 octombrie 2016
14.1
 
667
„V&V ART” S.R.L.
cod fiscal 1004601000103
Nr. 2016/01IBZ din 30 septembrie 2016
Nr. 1/06 din 01 iunie 2016
14.1
 
14.1
668
Î.M. „MOBILE” S.R.L.
cod fiscal 1002600040748
Nr. 01/06-21/16 din 24 octombrie 2016
14.1