OSVC306/2016
ID intern unic:  367822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 306
din  01.09.2016
privind modificarea Ordinului nr. 502-O din 23 decembrie 2015
cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de
plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent
prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 2049
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al
Republicii Moldova
nr. 1150 din 18 noiembrie 2016
Ministru _____________    În scopul executării prevederilor pct.2 lit.a) al Hotărîrii Guvernului nr.512 din 25 aprilie 2016 cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activității de întreprinzător, emise de Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.123-127, art.575),
ORDON:
    La pct.10 din Instrucţiunea cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.502-O din 23 decembrie 2015, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1092 din 24 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.2709), cuvintele „după caz” se substituie cu cuvintele „în dependență de data plasării inițiale sub un regim vamal”.

    DIRECTOR
    AL SERVICIULUI VAMAL 
                                 Vitalie VRABIE

    Nr. 306-O. Chişinău, 1 septembrie 2016.