HGC1284/2016
ID intern unic:  367875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1284
din  29.11.2016
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 1384
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi anexelor nr. 2 şi nr. 3 la hotărîre, sintagma „mediu de specialitate” se substituie cu sintagma „profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”, iar în titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexei nr.3 la hotărîre,sintagma „secundar profesional”  se substituie cu sintagma „profesional tehnic secundar”;
    2) în punctul 1 din hotărîre, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar, persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, conform anexei nr.1;”;
    3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    4) la anexa nr. 3 punctul 54, sintagma „şi care nu au obţinut bursa de studii” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                  Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1284. Chişinău, 29 noiembrie  2016.