LPC266/2016
ID intern unic:  368040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 266
din  09.12.2016
cu privire la modificarea articolului IV din Legea nr. 126 din 9 iunie 2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458     art Nr : 905
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul IV din Legea nr. 126 din 9 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 204–205, art. 441) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „1 ianuarie 2017” se substituie cu textul „1 ianuarie 2018”;
    la alineatul (2), textul „1 ianuarie 2017” se substituie cu textul „1 ianuarie 2018”, textul „31 august 2016” – cu textul „31 august 2017”, iar textul „31 decembrie 2019” – cu textul „31 decembrie 2020”;
    la alineatul (3) litera a), textul „1 ianuarie 2017” se substituie cu textul „1 ianuarie 2018”;
    la alineatul (4) litera b), textul „31 decembrie 2016” se substituie cu textul „31 decembrie 2017”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian  CANDU

    Nr. 266. Chișinău, 9 decembrie 2016.