HGC1406/2016
ID intern unic:  368175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1406
din  26.12.2016
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1495
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.118-121, art.606), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre, punctul 2 se exclude;
    2) Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice se completează, corespunzător, cu următoarele poziţii:
„31.

Determinarea solvenţilor organici din aer prin metoda GC cu termodesorber cu recoltarea pe tuburi: acetonă, alcool metilic, alcool etilic, alcool propilic, alcool butilic, butilacetat, benzină, etilacetat, furfurol, fenol, eter dietilic, fluoretan, dicloretan, dibutilftalat, dioctilftalat, hidrocarburi, epiclorhidrină, benzen, xilen, stiren, white-spirit, oxid de carbon, clorură de vinil, percloretilenă, tetracloretilenă, cloroform, metan, hexan, gaz lampant, clorbenzen, tetraclorură de carbon, vinilacetat, fenol, aldehidă formică, hexametilendiamin, toluilen diizocianat etc.

1 investigaţie la fiecare substanţă
268”;
„61.

Pulbere PM 1,0; PM 2,5: PM 4,0; PM 10; PM total prin metoda la gazanalizator DUSTTRAK

1 investigaţie
97”;
„331.

Determinarea vitaminelor (vitamina B1, B2, B6, K, E, A etc.) prin metoda cromatografiei lichide cu detector DAD şi fluorescent

1 investigaţie la fiecare substanţă
515”;
„341.

Determinarea micotoxinelor: Aflatoxina B1, Aflatoxina M1, Patulina, Ochratoxina,Vomitoxina, Zearalenon, T-2 toxin, Fumonizinelor B1, B2, suma aflatoxinelor B1, B2, G1, G2 etc. prin metoda LC/MS/MS

 
1 investigaţie la fiecare substanţă
563
342.

Determinarea micotoxinelor: Aflatoxina B1, Aflatoxina M1, Patulina, Ochratoxina,Vomitoxina, Zearalenon, T-2 toxin, Fumonizinelor B1, B2, suma aflatoxinelor B1, B2, G1, G2 etc. prin metoda LC/detectori DAD/fluorimetric

1 investigaţie la fiecare substanţă
524”;
„351.

Aditivi alimentari în produse alimentare – acid sorbic, acid benzoic, cofeină, zaharină, aspartam, acesulfam, ciclamat etc. prin metodele lichid-cromatografiei cu detector DAD şi Fluorescent, LC/MS/MS

1 investigaţie la fiecare substanţă
499”;
„361.

Metale toxice prin metoda spectrofotometriei prin absorbţie atomică cu hidrid systema: Arsen, Mercur, Staniu, Bismut etc.

1 investigaţie la fiecare substanţă
318”;
„371.

Metale toxice prin metoda spectrofotometriei de absorbţie atomică cu atomizare în flacără: Cupru, Plumb, Cadmiu, Zinc, Nichel, Fier etc.

1 investigaţie la fiecare substanţă
310
372.

Metale toxice prin metoda spectrofotometriei prin absorbţie atomică cu cuptor din grafit: Plumb, Cadmiu, Crom, Molibden etc.

1 investigaţie la fiecare substanţă
325”;
„721.

Determinarea reziduurilor pesticidelor organoclorurate prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
407”;
„741.

Determinarea reziduurilor pesticidelor organofosforice prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
414”;
„751.

Determinarea reziduurilor de pesticide din grupa piretroizilor prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
432”;
„791.

Determinarea metalaxilului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
445
792.

Determinarea triadimenol, bromuconazol, difenoconazol prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
440
793.

Determinarea propargitului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
446”;
„801.

Determinarea penconazolului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
405
802.

Determinarea acetamipridului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
431”;
„811.

Determinarea reziduurilor de pesticide din grupa triazinici prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în apă

1 investigaţie la fiecare substanţă
299”;
„821.

Determinarea ftalanului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
397
822.

Determinarea cimoxanilului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
436
823.

Determinarea tiametoxamului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
445
824.

Determinarea trifloxistrobinului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
431
825.

Determinarea imidaclorpridului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
403
826.

Determinarea pesticidului clorantraniliprol prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
424
827.
Determinarea pesticidului krezoxim-metil prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare
1 investigaţie la fiecare substanţă
395
828.

Determinarea pesticidului triacloprid prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
431
829.

Determinarea Pirimetanilului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
455
8210.

Determinarea Tebufenpyradului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare

1 investigaţie la fiecare substanţă
412”;
„901.

Determinarea    metalelor toxice (Plumb, Cadmiu, Cuppru, Zinc, Crom, Nichel, Fier, Mangan etc.) prin metoda absorbţiei atomare cu flacăra în mediile model a materialelor polimerice şi sintetice

1 investigaţie la fiecare substanţă
315”;
„931.

Determinarea Bis-a-fenolului prin metoda cromatografiei în strat subţire

1 investigaţie la fiecare substanţă
418
932.

Determinarea substanţelor organice (fenolul, bis-a-fenolului, coloranţilor) prin metoda LC/MS/MS

1 investigaţie la fiecare substanţă
465”;
„941.

Determinarea substanţelor organice: dimetilftalat, dimetiltereftalat, dietilftalat, dibutilftalat, butilbenzilftalat, bis (2-etilhexil) ftalat, dioctilftalat, amine aromatice, solvenţi volatili (toluen, benzen, metanol, xilen, etilbenzen), stiren etc. prin metoda GC/MS/MS în materiale polimerice, jucării etc.

1 investigaţie la fiecare substanţă
465”;
„951.

Determinarea substanţelor organice în aer: dioctilftalat, dibutilftalat, aldehidă formică, fenol, toluen, benzen etc. prin metoda GC cu termodesorber cu recoltarea pe tuburi

1 investigaţie la fiecare substanţă
404”;
„1011.
Conductivitatea electrică prin utilizarea materialelor referente
1 investigaţie la fiecare substanţă
210”;
„1031.
Determinarea metalelor toxice în apă prin metoda SAA (flacăra)
1 investigaţie la fiecare substanţă
277”;
„1071.
Determinarea durităţii prin utilizarea materialelor referente
1 investigaţie la fiecare substanţă
65”;
„1111.
Determinarea suspensiilor prin utilizarea materialelor referente
1 investigaţie la fiecare substanţă
187”;
„1121.

Determinarea consumului biochimic de oxigen prin utilizarea materialelor referente

1 investigaţie la fiecare substanţă
193
1122.

Determinarea consumului chimic de oxigen prin utilizarea materialelor referente

1 investigaţie la fiecare substanţă
195”;
„1141.
Determinarea ionului de bor prin metoda fotocolorimetrică
1 investigaţie la fiecare substanţă
223”;
„1161.
Determinarea amoniacului prin metoda fotocolorimetrică
1 investigaţie la fiecare substanţă
87”;
„1171.
Determinarea nitraţilor în apă prin metoda fotocolorimetrică
1 investigaţie la fiecare substanţă
219”;
„1201.
Determinarea nitriţilor prin metoda fotocolorimetrică
1 investigaţie la fiecare substanţă
96”;
 1381.

Numărarea Escherichia coli prin metoda numărului celui mai probabil (NCP)

1 investigaţie
116”;
„1421.

Numărarea Clostridiilor sulfitreducătoare prin metoda numărului celui mai probabil (NCP)

1 investigaţie
102”;
„1471.
Detectarea Cronobacter sakazakii
1 investigaţie
281
1472.
Numărarea microorganismelor mezofile aerobe şi facultativ anaerobe la 30 C prin metoda orizontală
1 investigaţie
98
1473.
Numărarea bacteriilor coliforme prin metoda orizontală
1 investigaţie
92
1474.

Numărarea bacteriilor coliforme prin metoda numărului celui mai probabil (NCP)

1 investigaţie
117
1475.

Numărarea stafilococilor coagulazo-pozitivi prin tehnica pentru numere mici (NCP)

1 investigaţie
146
1476.
Detectarea stafilococilor coagulazo-pozitivi prin metoda ISO
1 investigaţie
112
1477.

Detectarea bacteriilor de genul Salmonella spp. prin metoda ISO

1 investigaţie
339
1478.
Numărarea Enterobacteriaceae prin tehnica NCP cu preîmbogăţire
1 investigaţie
132
1479.
Numărarea levurilor şi micetelor prin metoda ISO
1 investigaţie
100”;
 

2.8.1. Determinarea indicilor sanitaro-bacteriologici la sistemul automat „Vidas”

 
 
1941.

Investigaţii la Enterotoxina Stafilococică

1 investigaţie
234
1942.
Determinarea Salmonella
1 investigaţie
288
1943.
Determinarea Listeria monocytogenes
1 investigaţie
352”;
„1951.
Determinarea cantitativă a anticorpilor specifici acidului folic prin RIE
1 investigaţie
242”;
 1971.
Cercetarea ovoscopică a solului după Romanenko
1 investigaţie
118
1972.
Cercetarea larvoscopică a solului după Baermann
1 investigaţie
85
1973.
Cercetarea solului la chisturi de protozoare patogene după Padcenco
1 investigaţie
170”;
„1981.
Cercetarea ovoscopică a apelor reziduale
1 investigaţie
118
1982.
Cercetarea apelor reziduale la chisturi de protozoare patogene după Padcenco
1 investigaţie
86”;
„1991.
Cercetarea apei din bazinele de suprafaţă prin metoda de sedimentare
1 investigaţie
1279”;
 „2181.

Expertiza sanitară a documentaţiei şi evaluarea rezultatelor investigaţiilor de laborator în scopul avizării sanitare a termenelor de valabilitate pentru produsele alimentare

1 expertiză
2322”;
„2441.
Primirea în exploatare a cabinetului de radiodiagnostic
1 investigaţie
364
2442.

Examinarea încăperilor pentru amplasarea şi amenajarea unui cabinet radiologic

 
1 investigaţie
170
2443.
Examinarea efectuării radiografiilor şi radiofotografiilor
1 investigaţie
41
2444.
Examinarea stării tehnice a dispozitivelor de radiodiagnostic
1 investigaţie
148”;
„2451.
Evaluarea toxicităţii acute la administrarea intragastrică (DL50)
1 investigaţie
3992”;
„2461.
Evaluarea toxicităţii acute la administrarea dermică (DL50)
1 investigaţie
3992
2462.
Determinarea dozei letale medii dermice
1 investigaţie
3794”;
„2471.

Evaluarea toxicităţii acute la administrarea inhalatorie

1 investigaţie
3794”;
„2491.
Determinarea proprietăţilor de sensibilizare dermică
1 investigaţie
3794”;
„2521.

Determinarea proprietăţilor de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator

1 investigaţie
1012
2522.

Determinarea proprietăţilor de iritare a pielii pe persoane voluntare

1 investigaţie
1469
2523.
Determinarea proprietăţilor de iritare a mucoasei ochiului
1 investigaţie
1877”;
„2541.

Evaluarea toxicităţii acute pe cultura celulară

1 investigaţie
1317”;
„2551.
Determinarea indicelui de toxicitate
1 investigaţie
326”;
„2781.

Evaluarea factorilor de risc profesional ergonomici prin metoda RULA

1 investigaţie (examen)
599
2782.

Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă după gradul de efort fizic

1 investigaţie (examen)
638
2783.

Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă după gradul de încordare în procesul de lucru

1 investigaţie (examen)
585”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii                                                       Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 1406. Chişinău, 26 decembrie 2016.