OMEC239/2016
ID intern unic:  368217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 239
din  28.12.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 2225a
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                      Octavian CALMÎC


    Nr. 239. Chişinău, 28 decembrie 2016.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 239 din 28.12.2016

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

 solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă,
impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
669
S.C. „DI VOICU” S.R.L.
cod fiscal 1007600064488
Nr. 16/05 din 17 noiembrie 2016
 
14.1
 
670
F.G.I.P. „FĂURARUL” S.A.
cod fiscal 1002600015599
Nr. 48/10 din 01 iulie 2016
 
14.1
 
671
„CAMYLITEX” S.R.L.
cod fiscal 1016611001313
Nr. 1 din 01 august 2016
 
14.1
 
672
Î.M. „ARTEMAGLIA COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1004601004167
Nr. 22/2016 din 02 decembrie 2016
14.1