OIFPSC05/2017
ID intern unic:  368390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 05
din  03.01.2017
cu privire la modificarea și completarea
Ordinului IFPS nr.1223 din 26.08.2014
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 32
    În scopul eficientizării modului de utilizare a serviciilor fiscale electronice și în conformitate cu art.133 alin.(1) lit.c)   din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A modifica și a completa Ordinul cu privire la  aprobarea  Instrucțiunii  privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice nr.1223 din 26.08.2014, după cum urmează:
    1) În punctul 2 al Anexei la Ordin, la noțiunea „ Persoană responsabilă ” după cuvîntul  „conducător ” de completat cu următoarea sintagmă „ /persoană care exercită atribuțiile conducătorului” și în continuare conform textului.
    2) În tot textul Anexei la Ordinul menționat cuvîntul „conducător” se înlocuiește cu sintagma „conducător/persoana care exercită atribuțiile conducătorului” expusă la modul și genul respectiv.
    3) Punctul 6 din Anexa la Ordinul se completează cu litera „a)1 și „a)2 după cum urmează:
    „a)1 copia autentificată notarial a Deciziei organului de conducere al entității raportoare sau al fondatorului(lor) privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al entităţii raportoare”;
    „a)2 prezentarea unei copii din statutul entității raportoare autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de a-l înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul entității raportoare”.
    2. Direcția asistență juridică a IFPS va  asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 05. Chişinău, 3 ianuarie 2017.