LPC248/2016
ID intern unic:  368393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  03.11.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 22     Data intrarii in vigoare : 13.04.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Art. 5. – Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri, în care majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care, prin politicile de modernizare, își va păstra și în perspectivă specificul rural.”
    2. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Art. 51. – (1) Comuna este o unitate administrativ-teritorială, alcătuită din două sau mai multe sate, care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice.
    (2) Satul în care își are sediul consiliul comunal este numit sat-reședință.
    (3) Comuna poartă denumirea satului-reședință.”
    3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Orașul este o unitate administrativ-teritorială în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitînd o influență socioeconomică semnificativă asupra zonei înconjurătoare.”
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
    „Art. 8. – Statutul de municipiu se atribuie orașelor Chișinău, Bălți, Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni.”
    5. Legea se completează cu anexa nr. 11 cu următorul cuprins:

    anexa nr. 11

    6. Anexa nr. 2:
    titlul va avea următorul cuprins:
MUNICIPIILE DE RANGUL 0, I, II ȘI UNITĂȚILE
ADMINISTRATIV-
TERITORIALE DIN COMPONENȚA LOR”;
    anexa se completează cu următoarele compartimente și poziții:
MUNICIPIUL CAHUL

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL EDINEȚ

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL HÎNCEȘTI

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL ORHEI

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL SOROCA

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL STRĂȘENI

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
MUNICIPIUL UNGHENI

Total localități

1
Inclusiv:
 
municipii
1
 
    în textul notei, după cuvîntul „Comrat” se introduce cuvîntul „ , Ceadîr-Lunga”.
    7. Anexa nr. 3:
    la compartimentul „RAIONUL CAHUL”, pozițiile:
orașe
1

      localități din componența orașelor

1
sate (comune)
36

localități din componența satelor (comunelor)

53
Orașe
 
Cahul
Cotihana
    se substituie cu pozițiile:
municipii
1

     localități din componența municipiilor

1
sate (comune)
36

localități din componența satelor (comunelor)

53
Municipii

Localitățile din componența lor

Cahul
Cotihana

    la compartimentul „RAIONUL EDINEȚ”, pozițiile:
orașe
2

      localități din componența orașelor

4
sate (comune)
30

localități din componența satelor (comunelor)

43
Orașe

Localitățile din componența lor

Edineț
Alexăndreni
Gordineștii Noi
Cupcini
 
 
Chetroșica Veche
Chiurt
   
    se substituie cu pozițiile:
municipii
1

      localități din componența municipiilor

2
orașe
1

      localități din componența orașelor

2
sate (comune)
30

      localități din componența satelor (comunelor)

43
Municipii

Localitățile din componența lor

Edineț
Alexăndreni
Gordineștii Noi
Orașe

Localitățile din componența lor

Cupcini
 
 
Chetroșica Veche
Chiurt

    la compartimentul „RAIONUL HÎNCEȘTI”, pozițiile:

orașe
1
sate (comune)
38

      localități din componența satelor (comunelor)

62
Orașe
 
Hîncești
 

    se substituie cu pozițiile:
municipii
1
sate (comune)
38

      localități din componența satelor (comunelor)

62
Municipii
 
Hîncești
 

    la compartimentul „RAIONUL ORHEI”, pozițiile:
orașe
1
sate (comune)
37

      localități din componența satelor (comunelor)

74
Orașe

Localitățile din componența lor

Orhei
 

    se substituie cu pozițiile:
municipii
1
sate (comune)
37

      localități din componența satelor (comunelor)

74
Municipii
 
Orhei
 

    la compartimentul „RAIONUL SOROCA”, pozițiile:
orașe
1
sate (comune)
34

      localități din componența satelor (comunelor)

67
Orașe
 
Soroca
 

    se substituie cu pozițiile:
municipii
1
sate (comune)
34

localități din componența satelor (comunelor)

67
Municipii
 
Soroca
 

    la compartimentul „RAIONUL STRĂȘENI”, pozițiile:
orașe
2

      localități din componența orașelor

2
sate (comune)
25

      localități din componența satelor (comunelor)

35
Orașe

Localitățile din componența lor

Strășeni
 
 
Făgureni
Bucovăț
Bucovăț
 
Rassvet

    se substituie cu pozițiile:
municipii
1

      localități din componența municipiilor

1
orașe
1

      localități din componența orașelor

1
sate (comune)
25

      localități din componența satelor (comunelor)

35
Municipii

Localitățile din componența lor

Strășeni
 
 
Făgureni
Orașe

Localitățile din componența lor

Bucovăț
Bucovăț
 
Rassvet

    la compartimentul „RAIONUL UNGHENI”, pozițiile:
orașe
2

      localități din componența orașelor

1
sate (comune)
31

      localități din componența satelor (comunelor)

71
Orașe

Localitățile din componența lor

Ungheni
 
Cornești
 
 
Romanovca

    se substituie cu pozițiile:
municipii
1

      localități din componența municipiilor

 
orașe
1

      localități din componența orașelor

1
sate (comune)
31

      localități din componența satelor (comunelor)

71
Municipii
 
Ungheni
 
Orașe

Localitățile din componența lor

Cornești
 
 
Romanovca

    8. Anexa nr. 4:
    pozițiile:
municipii
1
orașe
2

    se substituie cu pozițiile:
municipii
2
orașe
1

    pozițiile:
Municipii
 
Comrat
 
Oraşe
Localităţile din componenţa lor
Ceadîr-Lunga
 
Vulcăneşti
 

Vulcăneşti, loc.st.cf


    se substituie cu pozițiile:
Municipii
 
Comrat
 
Ceadîr-Lunga
 
Oraşe
Localităţile din componenţa lor
Vulcăneşti
 

Vulcăneşti, loc.st.cf


    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 248. Chișinău, 3 noiembrie 2016.