LPC277/2016
ID intern unic:  368399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  16.12.2016
pentru completarea articolului 27 din Legea
nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 28
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 27 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările și completările ulterioare, se completează în final cu alineatul al cincilea cu următorul cuprins:
    „În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate de a-și exercita atribuţiile, Prim-ministrul Republicii Moldova beneficiază de asigurarea securităţii în decurs de un an dacă mandatul său a avut o durată de cel puţin un an.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 277. Chișinău, 16 decembrie 2016.