LPC300/2016
ID intern unic:  368411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 300
din  22.12.2016
pentru completarea anexei nr. 1 din Legea
nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 40     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La anexa nr. 1 compartimentul II din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, punctul 5 se completează cu cuvintele „ , asistenți sociali din cadrul serviciilor de asistență socială comunitară”.
    Art. II. – Prevederile prezentei legi se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 300. Chișinău, 22 decembrie 2016.