OMFC160/2016
ID intern unic:  368435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 160
din  27.12.2016
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 36     Data intrarii in vigoare : 13.01.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI  CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1 Punctul 3.2.21, la final se completează cu textul: „În baza ordinului conducătorului autorității/instituției bugetare cu privire la delegarea angajaților peste hotare, contabilitatea autorității/instituției bugetare calculează mijloacele bănești destinate pentru compensarea cheltuielilor de deplasare în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012, transferă mijloacele respective în monedă națională pe conturile cardurilor bancare ale angajaților delegați sau, la solicitarea acestora, eliberează mijloacele respective în valută străină în numerar, ce pot fi utilizate în țara de destinație pentru efectuarea cheltuielilor de deplasare în valuta respectivă, precum și bronarea camerelor de hotel.
    Responsabilitatea pentru utilizarea acestor mijloace, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, revine deținătorilor de carduri.
    În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de deplasare de serviciu peste hotare, angajații delegați prezintă în contabilitatea autorității/instituției bugetare deconturile de avans, extrasele din conturile de card, alte documente justificative, pentru a efectua decontarea finală a cheltuielilor ce țin de deplasare.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                    Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 160. Chişinău, 27 decembrie 2016.