OSVC476/2016
ID intern unic:  368441
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 476
din  28.12.2016
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 42     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    În conformitate cu prevederile art.I, VIII, IX din Legea nr.281 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016) referitor la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, cu Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, cu Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, care se pun în aplicare de la 01.01.2017, precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1. Anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică, după cum urmează: 
    1.1 coloniţa 3 a codului scutirii 006 va avea următoarea redacţie: 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, Acciz, TVA

006

CF, art.104 lit.c); art.124 alin.(21);

CV, Cap.VI art.206;

Hotărîrea Parlamentului RM nr.1135-XII din 04.08.1992 (Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961, art.36-37)

Scutiri aplicate la introducerea mărfurilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova

     1.2 coloniţa 3 a codului scutirii 218 va avea următoarea redacţie:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TVA
218
CF, art.103 alin.(1) pct.24)

-        Scutiri aplicate la importul de autoturisme şi alte autovehicole de la poziţiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100, de scutere cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900

    1.3 coloniţa 3 a codului scutirii 352 va avea următoarea redacţie: 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
TV
352

Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, NCM Cap.84 pct.3 al Notei

Cota 0% a TV la importul motoarelor de la subpoziţiile tarifare 840731, 840732, 840733, 840734 şi 840820 destinate propulsiei motocultoarelor de la subpoziţia tarifară 870110

     1.4 coloniţa 3 a codului scutirii 401 va avea următoarea redacţie: 
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
Acciz
401

Codul fiscal, art.124 alin.(16)

Scutiri aplicate la importul de alcool etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 2207 10 000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică în limita volumului stabilit de ministerul de ramură coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv

Nu este scutit de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care desfăşoară în acelaşi timp activitate atît în industria de parfumerie şi cosmetică, cît şi în domeniul producerii şi comercializării produselor alcoolice

    1.5 coloniţa 2 şi 3 a codului scutirii 650 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă, Acciz, TV

650

CF, art.96 lit.b) liniuţa 2; CF art.124 alin.(15);Legea nr.172 din 25.07.2014, cap.22 Notă la anexă

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern

    1.6 coloniţa 3 a codului scutirii 700 va avea următoarea redacţie:

Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

TV, TVA

700
LTV, art.28 lit.p);

Codul fiscal, art.103 alin.(1) pct.21)

Scutiri aplicate la importul de timbre de acciz pentru mărfurile accizate

    1.7a abroga codul scutirii 048:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

048

Legea privind importul şi procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări si servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova nr.290 din 06.12.2013

Scutiri aplicate la importul de către Î.M. “Direcţia de troleibuze din Bălţi”, Primăria mun.Bălţi şi agenţii economici (conform contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziţie ale BERD) a bunurilor (mărfurilor), lucrările şi serviciile conexe (conform anexei), destinate realizării proiectului “Dezvoltarea transportului de troleibuze în mun.Bălţi”, finanţat din creditul Băncii Europene pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD) şi din grantul Fondului de investiţii pentru vecinătate al Uniunii Europene, fără drept de înstrăinare a acestora

    1.8 a abroga codul scutirii 050:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

050

Legea privind importul unor dispozitive medicale nr.124 din 10.07.2014Scutiri aplicate la importul de către Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a unor dispozitive medicale (conform anexei), fără drept de înstrăinare şi de utilizare în alte scopuri

    1.9 a abroga codul scutirii 051:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor

PV, TV, ACCIZ, TVA

051

Legea privind importul unor echipamente nr.154 din 18.07.2014

Scutiri aplicate la importul de către Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” a unor echipamente (conform anexelor nr.1-4), fără drept de înstrăinare

   
    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina  birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.01.2017.

    DIRECTOR GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalie VRABIE

    Nr. 476-O. Chişinău, 28 decembrie 2016.