HGO1378/2016
ID intern unic:  368519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1378
din  21.12.2016
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea
Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1470
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   În tabelul „Burse de studii acordate în învăţămîntul profesional tehnic secundar” din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „200” se substituie cu cifra „330”.

   PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

   Contrasemnează:
   Ministrul educaţiei                                                                Corina Fusu
   Ministrul finanţelor                                                               Octavian Armaşu

   Nr. 1378.  Chişinău, 21 decembrie 2016.