OSVC449/2016
ID intern unic:  368533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 449
din  05.12.2016
cu privire la modificarea anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale
în detaliu”
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2145     Data intrarii in vigoare : 23.12.2016
   Întru asigurarea  executării Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la aprobarea efectivului-limită și a Regulamentului Serviciului Vamal” nr. 04 din 02.01.2007, alin. (4) art. 9, alin. (2) art. 132 şi alin. (4) art. 175 din Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1149-XIV din 20.07.2000,
ORDON:
   1. Se modifică anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.” nr. 346-O din 24.12.2009, care va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

   2. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
   3. Executarea se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţă brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
   4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare informaţională.
   5. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial și întră în vigoare din data de 23.12.2016.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalia VRABIE

    Nr. 449-O. Chişinău, 5 decembrie 2016.