HGC1456/2016
ID intern unic:  368575
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1456
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 45
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Eduard Grama

    Nr. 1456. Chişinău, 30 decembrie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1456
din 30 decembrie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea  Guvernului nr. 775 din 3 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 822), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1) în titlul şi textul hotărîrii şi al Reglementării tehnice, precum şi în parafa anexei nr.3 cuvintele „Reglementare tehnică” şi „prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe” şi, respectiv, „prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în clauza de emitere a hotărîrii, textul „Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462), cu modificările ulterioare, şi Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-145, art. 566)” se substituie cu textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare”;
    3) în Cerinţele „Produse de panificaţie şi paste făinoase”:
    a) la punctul 1, cuvîntul „stabileşte” se substituie cu cuvîntul „stabilesc”;
    b) la punctul 3: 
    după noţiunea „lazane” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins: 
    „gnocchi – paste făinoase în formă de găluşte mici, ovale sau rotunde, cu aspect de scoici plate”;
    la noţiunea „lot de paste făinoase”, cuvîntul „brigadă” se substituie cu cuvîntul „echipă”;
    după noţiunea „lot de paste făinoase” se introduce noţiunea „lot de produse de panificaţie” cu următorul cuprins:
    „lot de produse de panificaţie – cantitate de produse de panificaţie de acelaşi tip, cu aceeaşi denumire, fabricată de aceeaşi echipă în aceeaşi tură;”
    noţiunea „produse de panificaţie” va avea următorul cuprins: 
    „produse de panificaţie – produse alimentare coapte pe vatră sau în forme, fabricate din produse procesate (materie primă de bază pentru panificaţie sau din materie primă de bază şi materie primă auxiliară pentru panificaţie). Aceste produse de panificaţie includ: pîine, chifle, produse de franzelărie, produse de cozonac, produse de panificaţie cu umiditate redusă, produse foietaj, produse împletite, produse naţionale”;  
    după noţiunea „produse de panificaţie” se introduc următoarele noţiuni:
    „pîine – produse de panificaţie de formă rotundă sau altă formă, în funcţie de forma în care a fost coaptă, fabricată din materia primă de bază, cu sau fără adaosuri de materii auxiliare, folosite pentru îmbunătăţirea calităţii pîinii, coaptă pe vatră sau în formă, cu conţinutul total al fracţiilor masice de grăsime şi zahăr în reţetă nu mai mare de 7,0 kg la 100 kg de făină;
    produse de franzelărie – produse de panificaţie de formă alungită, oval-alungită sau altă formă, fabricată din materia primă de bază, cu sau fără adaosuri de materii auxiliare, folosite pentru îmbunătăţirea calităţii produselor de franzelărie. Aceste produse de franzelărie includ: chifle, franzele, cornuri, împletituri;
    chifle – produse de franzelărie de formă rotundă, ovală sau altă formă, fabricată din materia primă de bază pentru panificaţie şi materia primă auxiliară pentru panificaţie. Conform reţetei, masa totală de zahăr şi grăsime trebuie să fie maximum 14 kg la 100 kg de făină, iar masa netă nu trebuie să depăşească 0,4 kg;
    franzele –  produse de franzelărie de formă alungită;
    cornuri – produse de franzelărie de formă de potcoavă, potcoavă deschisă, cerc deschis, semilună;
    împletituri – produse de franzelărie de formă alungită, curbată, rotundă sau lineară, obţinut din două şi mai multe fitiluri împletite simplu şi/sau suprapuse”;
    noţiunea „produse de panificaţie de cozonac” va avea următorul cuprins:
    „produse de panificaţie de cozonac – produse de panificaţie cu un conţinut, conform reţetei, de zahăr şi/sau de grăsimi de 14% şi mai mult, cu sau fără umplutură. Aceste produse includ: rulade, împletituri, chifle”;
    după noţiunea „produse de panificaţie de cozonac” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „rulade – produse de cozonac, fabricate dintr-o foaie de aluat de cozonac, înfăşurată în formă de rulou şi umplută cu umplutură”;
    noţiunea „produse de panificaţie cu umiditatea redusă” va avea următorul cuprins:
    „produse de panificaţie cu umiditatea redusă – produse de panificaţie cu umiditatea mai mică de 19% – produse de covrigărie, pesmeţi, pesmeţi măcinaţi, sticksuri, beţişoare”;
    la noţiunea „produse naţionale de panificaţie”, abrevierea „etc.” se substituie cu cuvintele „ ,blat pentru pizza, lipie şi pită”;
    după noţiunea „produse naţionale de panificaţie” se introduc următoarele noţiuni:
    „lavaş – produs de panificaţie de formă ovală, alungit-ovală sau rotundă. Reprezintă o foaie elastică, care nu se rupe la rulare;
    blat pentru pizza – foaie din aluat special preparat pentru pizza;
    lipie – produs de panificaţie de formă rotundă-aplatizată, cu coajă multă şi miez puţin, cu sau fără model pe suprafaţă;
    pită – produs de panificaţie, de formă rotundă sau ovală, plată, cu sau fără buzunar deschis în interior;
    produse foietaj – produse fabricate, pe baza aluatului foitaj cu sau fără drojdie, din materia primă de bază sau din materia primă de bază şi materia primă auxiliară, stratificate cu grăsime vegetală. Aceste produse includ: croissante, bastonaşe, urechiuşe, băsmăluţe, fundiţe;
    croissante – produs care are forma specifică cornului, uşor curbată la mijloc, preparat din aluat foitaj;
    bastonaşe – produs foietaj în formă de bastonaşe drepte sau spiroidale;
    urechiuşe – produs foietaj în formă de felii de ruladă dublă;
    băsmăluţe – produs foietaj de formă triunghiulară; 
    fundiţă – produs foietaj de formă dreptunghiulară, răsucită sub formă de fundiţă;
    produse de covrigărie – produs de panificaţie în formă de cerc sau inel oval sau rotund;
    pesmeţi – felii fabricate din produse de cozonac sau din pîine de făină de grîu, făină de secară sau din amestec de făină de grîu şi de secară, cu sau fără adaos de materii prime auxiliare pentru panificaţie, uscate special pentru a deveni crocante; 
    pesmeţi măcinaţi – produs de panificaţie sub formă de griş, obţinut prin măcinarea pesmeţilor din pîine de făină de grîu;
    sticksuri – produse de panificaţie sub formă de beţişoare crocante;
    beţişoare – produs de panificaţie sub formă de baghetă crocantă;
    produse împletite – produse de panificaţie fabricate din făină de grîu, cu sau fără adaos de zahăr, grăsime, lapte, ouă şi alte ingrediente, de o formă alungită, curbată, rotundă sau liniară, din două şi mai multe fitile împletite simplu şi/sau suprapuse;
    umplutură – orice masă din una, două sau mai multe materii prime care se folosesc pentru umplerea semifabricatelor produselor înainte sau după coacere: ciocolată, magiun, cacao, scorţişoară, nuci, alune, mac, creme, vişină conservată în suc propriu, umplutură din mere, cu aromă de căpşună, coacăză, caise etc., umplutură din lapte condensat, din aromă de caramelă etc., umplutură din brînză de vaci, gem de caise şi morcov etc.”;
    c) punctul 4 va avea următorul cuprins: 
    „4. Prezentele Cerinţe stabilesc cerinţele minime de calitate şi siguranţă alimentară cărora trebuie să se conformeze grupele de produse specificate în poziţiile tarifare 1902 şi 1905 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.”;
    d) în titlul capitolului IV, cuvîntul „esenţiale” se substituie cu cuvintele „minime de calitate”;
    e) punctele 6 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    „6. Producătorii asigură trasabilitatea produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, a materiei prime şi a materialelor care vin în contact cu produsele de panificaţie şi pastele făinoase la toate etapele circuitului lor: recepţionarea materiilor prime şi a materialelor, fabricarea, depozitarea, transportarea şi plasarea pe piaţă a produselor de panificaţie şi a pastelor făinoase, în scopul asigurării inofensivităţii produsului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei.”; 
    „8. Producătorii trebuie să asigure identificarea tuturor persoanelor care le furnizează materii prime alimentare, aditivi alimentari sau orice alte substanţe care urmează a fi sau pot fi încorporate în produsele de panificaţie şi pastele făinoase şi în materialele care vin în contact cu produsele de panificaţie şi pastele făinoase. În acest scop, ei trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care să permită punerea informaţiei în cauză la dispoziţia organelor de control şi supraveghere de stat, la solicitarea acestora. Producătorii trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care să permită identificarea întreprinderilor cărora le-au fost furnizate produsele şi să pună informaţia în cauză la dispoziţia organelor de supraveghere a pieţei, la solicitarea acestora”;
    f) se completează cu punctul  201  cu următorul cuprins:
    „201. Produsele naţionale se fabrică după următorul asortiment: 
    a) lavaş; 
    b) blat pizza; 
    c) lipie;
    d) pită.”;
    g) la punctul 27, cuvintele „caracteristicilor pentru consum” se substituie cu cuvintele „indicilor de calitate şi de inofensivitate”;
    h) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Încăperile destinate pentru depozitarea şi păstrarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase trebuie să fie curate, uscate, bine aerisite, neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii atmosferice, cu umiditatea relativă a aerului şi temperatură specifică, după cum urmează:
    a) pentru pîine, produse de franzelărie, produse de cozonac, chifle, produse împletite şi produse naţionale – temperatura nu mai mică de 6ºC , umiditatea relativă a aerului de maximum 75%;
    b) pentru produse foietaj – temperatura (18 ± 5)ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%;
    c) pentru produse de panificaţie cu umiditate redusă – temperatura maximă de 25ºC, umiditatea relativă a aerului de 65-75%;
    d) pentru paste făinoase – temperatura de maxim 30ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 70%;
    e) pentru pesmeţi măcinaţi – temperatura maximă de 20ºC, umiditatea relativă a aerului de maximum 75%”;
    i) la punctul 38:
    alineatul al treilea şi al patrulea se exclud;
    alineatul al cincilea va avea următorul cuprins:
    „conţinutul de micete se determină în produsele de panificaţie cu termen de comercializare mai mare de 48 ore şi în caz de litigiu între producător şi consumator”;
    j) capitolul V se abrogă.
    k) anexele nr.1 şi nr.2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    2.  Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr. 87-90, art. 510), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi tot textul hotărîrii, cu excepţia clauzei de emitere, şi al Reglementării tehnice, precum şi în parafele şi în textele anexelor nr.1-5, cuvintele „Reglementare tehnică” şi „prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe” şi, respectiv, „prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător;
    2)  în clauza de emitere a hotărîrii, textul „Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare”, se exclude;
    3) în Cerinţele „Uleiuri vegetale comestibile”:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Cerinţele „Uleiuri vegetale comestibile” (în continuare – Cerinţe) stabilesc cerinţele minime de calitate la comercializarea uleiurilor vegetale alimentare, specificate conform poziţiilor tarifare 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 şi 1804 00 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014, care sînt destinate consumului uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import.”;
    b) în titlul capitolului II, cuvintele „şi definiţiile produselor”  se exclud;
    c) punctul 3 se completează cu subpunctele 42)-44) cu următorul cuprins:
    „42) ulei de dovleac – ulei obţinut din seminţe de dovleac (Cucurbita maxima Duch, Cucurbita moschata L.);
    43) ulei bogat în acizi graşi omega-3 – ulei care conţine cel puţin 0,6 g acid linolenic per 100 g de produs;
    44) ulei cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi (AGP) – ulei în care raportul omega-6/omega-3 constituie (1-13):1 şi este asigurat prin conţinutul de acid linoleic şi linolenic al acestuia”;
    d) punctul 4 se completează cu  subpunctele 121) şi 122) cu următorul cuprins:
    „121) acid gras omega-6 – acid linoleic, notare convenţională – C18:2;
    122) acid gras omega-3 – acid linolenic, notare convenţională – C18:3”;
    e) titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
IV. CERINŢE  MINIME DE CALITATE”;
    f) la punctul 10 subpunctul 1),  cuvîntul „şi”, se exclude, iar după cuvintele „de orez” se introduce textul „de dovleac, uleiuri în amestec şi uleiuri cu conţinut echilibrat de acizi graşi polinesaturaţi”;
    g) punctul 12:
    la subpunctul 2), după cuvintele „de vişine” se introduc cuvintele „ , de dovleac”;
    se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
    „7) linoleico-linolenică cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi (floarea-soarelui şi rapiţă;  floarea-soarelui, rapiţă şi soia;  floarea-soarelui, rapiţă şi seminţe de struguri; porumb şi rapiţă; rapiţă şi porumb;  porumb, rapiţă şi seminţe de struguri;  soia şi rapiţă)”;
    h) punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Capacitatea nominală a ambalajelor de desfacere pentru uleiurile lichide preambalate şi pentru uleiurile solide preambalate vîndute, în funcţie de masă, trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.907 din 4 noiembrie 2014”;
    i) punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Pentru uleiul de dovleac şi de cătină albă cupajat, suplimentar, pe eticheta de însoţire se indică fracţia masică de carotenoizi.”;
    j) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Pentru uleiurile cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi, suplimentar, pe etichetă se indică „bogat în acizi graşi omega-3” şi conţinutul de acizi graşi omega-3 şi omega-6 la 100 g ulei.”;
    k) capitolul V se abrogă.
    l) tabelul din anexa nr.1 se completează cu poziţia 22 cu următorul cuprins:

 „22.

Ulei de dovleac

Se obţine din seminţe din dovleac prin presare

Se utilizează nerafinat”;

     
    m) în anexa nr.2:
    titlul tabelului va avea următorul cuprins: „Caracteristicile organoleptice ale uleiurilor dintr-un singur sau mai multe tipuri de materie primă”;
    compartimentul „Uleiuri vegetale lichide” se completează cu poziţia 191 cu următorul cuprins:
„191.

Ulei de dovleac

Transparent la temperatura de

60°С, fără tulburare şi sediment

Galbenă-deschis pînă la galbenă-roşcată

Caracteristic tipului de ulei corespunzător, fără miros, gust străine şi amăreală”;


    compartimentul „Uleiurile în amestec” se completează cu poziţia 28 cu următorul cuprins:
„28.

Uleiuri cu compoziţie echilibrată de acizi graşi polinesaturaţi

Transparent, fără sediment
Galbenă de diferite nuanţe

Plăcut. Gust de ulei fără individualitate, fără miros şi gust străine”;


    n) în anexa 3:
    titlul tabelului va avea următorul cuprins:
    „Caracteristicile fizico-chimice ale uleiurilor dintr-un singur sau mai multe tipuri de materie primă”;
    compartimentele VI, VII şi IX vor avea următorul cuprins:

    o) în anexa nr.4, tabelul va avea următorul cuprins: