HGC22/2017
ID intern unic:  368590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 22
din  24.01.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.201 din 11 martie 2009
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 60
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, sintagma „Structura-tip a fișei postului” se substituie cu sintagma „Modelul și componentele fișei postului”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    2. Fișele postului aprobate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri rămîn valabile pînă la modificarea și aprobarea structurii și efectivului-limită a autorităților publice în contextul procesului de reformă a administrației publice conform Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016.
    3. Autoritățile publice care au fost deja supuse procesului de reformă a administrației publice vor elabora și vor aproba fișele postului în conformitate cu prezenta hotarîre.
    4. Autoritățile publice care nu vor fi supuse procesului de reformă a administrației publice vor elabora și vor aproba fișele postului conform noilor prevederi pînă la 1 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Nr. 22. Chişinău, 24 ianuarie 2017.