ECSMC90/2017
ID intern unic:  368611
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 90
din  27.01.2017
din Hotărîrea nr. 945/38 din 27 decembrie 2016 cu privire
la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești
referitor la modalitatea de repartizare a dosarelor prin intermediul
Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor între sediile
instanțelor judecătorești nou-create 
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 90
    Examinînd chestiunea cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești referitor la modalitatea de repartizare a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor între sediile instanțelor judecătorești nou-create şi audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se completează Regulamentul privind modul de distrubuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, cu pct. 31 cu următorul cuprins: „Pînă la crearea condițiilor pentru funcționarea judecătoriilor reorganizate într-un sediu unic conform Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, persoanele responsabile, la înregistrarea cererilor/dosarelor în PIGD, vor bifa, ca fiind incompatibili, judecătorii din alte sedii ale aceleiași instanțe, asigurînd aplicarea principiului de repartizare aleatorie doar către judecătorii din sediul respectiv. Pentru instanțele judecătorești cu 25 de judecători și mai mult, se vor aplica recomandările anexate la Hotărîrea CSM nr. 945/38 din 27 decembrie 2016”.
    3. Copia prezentei hotărîri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
    PLENULUI CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                               Victor MICU