RMO30/2017
ID intern unic:  368713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 30
din  03.02.2017
R E C T I F I C A R E
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 36
    La articolul 55 alineatul (1) din Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 3, în loc de „art. 31 alin. (7) lit. f)” se va citi „art. 31 alin. (6) lit. f)”, iar în loc de „art.  43 alin. (11)” – „art. 43 alin. (8)”.