HGC26/2017
ID intern unic:  368746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 26
din  25.01.2017
cu privire la completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 76
    În temeiul Legii nr.218-XV din 1 iunie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art. 397) şi în conformitate cu art.23 pct. 2 din Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, aprobat prin Legea nr.129 din 9 iunie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art. 421), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru va îndeplini funcţiile Comitetului Naţional de Facilitare a Comerţului.
    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 22 august 2011 „Cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-Ministru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art. 701), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu alineatul al doilea cu următorul cuprins:
    „Concomitent, în scopul susținerii şi coordonării procesului de implementare a Acordului de Facilitare a Comerţului, Consiliul îndeplineşte atribuţiile Comitetului Naţional de Facilitare a Comerţului, instituit în conformitate cu art.23 pct. 2 din Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, aprobat prin Legea nr.129 din 9 iunie 2016. Acesta este autorizat să discute şi să elaboreze soluţii privind problemele de importanţă naţională legate de comerţul extern, care se referă la două sau mai multe autorităţi publice simultan, în scopul asigurării unei abordări complexe şi reforme sistemice. În partea ce ţine de implementarea Acordului de Facilitare a Comerţului, funcţiile de coordonare se realizează de către Serviciul Vamal.”;
    2) punctul 3 se completează cu literele d)-h) cu următorul cuprins:
    „d) asigurarea unui mecanism de coordonare şi consultare a activităţilor ce au ca scop facilitarea comerţului extern şi de realizare a Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de facilitare);
    e) promovarea măsurilor necesare în vederea implementării Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de reglementare);
    f) examinarea şi promovarea proiectelor de investiţii necesare implementării Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de dezvoltare);
    g) creşterea gradului de cunoaştere a mecanismului şi beneficiilor oferite odată cu implementarea măsurilor de facilitare a comerţului extern (obiectiv de promovare);
    h) acordarea suportului la negocierile privind facilitarea comerţului extern în format bilateral, la nivel regional sau mondial (obiectiv de negociere).”
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului (conform anexei).

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                           Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu

    Nr. 26. Chişinău, 25 ianuarie 2017.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.26
din 25 ianuarie 2017

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 1 septembrie 2004 „Cu privire la crearea Comitetului MOLDPRO” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art. 1156).
    2. Punctul 19 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410).
    3. Punctul 17 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89).