HGC38/2017
ID intern unic:  368749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  30.01.2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 79
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr. 1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1:
    a) denumirea primului tabel va avea următorul cuprins:
    „Cuantumurile burselor de studii pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic), elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar”;
    b) primul tabel va avea următorul cuprins:
 
 
„Nr.
crt.
 
 

Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei)

începînd cu 1 ianuarie 2017

în învățămîntul superior

(ciclul I și ciclul II, inclusiv studiile integrate)

în învăţămîntul

 profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar
I.

Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclul I, ciclul II, studii integrate) şi pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

1
2
3
4
1.
Categoria I
800
630
2.

Categoria II

680
525
1
2
3
4
3.

Categoria III

630
480
II.
Bursa socială
420

   365”;

III.
Ciclul II
860
 
    c) în punctul 3 din Notele la tabel, cuvintele „mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
    d) denumirea ultimului tabel va avea următorul cuprins:
    „Burse de studii pentru studenții din învățămîntul superior – ciclul III (studii superioare de doctorat), medicii rezidenți, medicii secundari clinici, precum și pentru postdoctoranzi”;
    e) ultimul tabel va avea următorul cuprins:

„Nr.
crt.
Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2017

1.

Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani

 
1050
2.

Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani

 
1165
3.

Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani

 
1205
4.

Medicii rezidenţi din anul I de studii

1050
5.

Medicii rezidenţi din anul II şi III de studii

1165
6.

Medicii rezidenţi din anul IV şi V de studii, medicii secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii

 
1205
7.

Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic

În mărimea salariului de funcţie calculat conform notei

8.

Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat

În mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu pe economia națională din anul precedent”;

    2) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
 
„Nr.
crt.
 
Categoriile de burse

Cuantumul bursei lunare (lei)

începînd cu 1 ianuarie 2017

 

în învăţămîntul superior

în învăţămîntul

 profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar
 
1
2
3
4
1.
Bursa Republicii
1385
 
2.
Bursa Preşedintelui Republicii Moldova
1260
975
3.

Bursa Guvernului

1155
 
4.

Bursa „Gaudeamus”

 
 840”.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                           Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 38. Chişinău, 30 ianuarie 2017.